Tekst: Goran Rihelj | Izvor: hrturizam.hr

Napokon su poznati detalji oko dugo najavljenih i iščekivanih , povoljnih kredita HBOR-a za domaćine u obiteljskom smještaju.

Naime, nakon stupanja na snagu (17. studenoga 2018. godine ) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti za proces usklađivanja sa važećim Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata, Ministarstvo turizma je u suradnji s HBOR-om iznajmljivačima osiguralo povoljne financijske instrumente za povećanje kvalitete i dodatne ponude objekata u domaćinstvu.

Također, ova mjera je osigurana i s ciljem pomoći iznajmljivačima koji žele proči novi proces rekategorizacije, ukoliko i dalje žele zadržati oznaku za kategoriju (zvjezdice), što je obaveza prema novom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Inače,  iznajmljivači koji su ishodili rješenje nakon 1. rujna 2007. godine nemaju obvezu usklađivanja standarda objekata (rekategorizacije).

Cilj povoljnijih kredita putem HBOR-a je dati potporu obiteljskom smještaju da se što bolje i kvalitetnije razvija kroz usklađivanje standarda, povećanje kvalitete i dodatne ponude objekata u domaćinstvu.

No krenimo redom.

Kako ističu iz Ministartva turizma, biti će dostupna jedna kreditna linija fizičkim osobama – iznajmljivačima koji imaju rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koje se odnosi na smještaj u sobi, apartmanu, kući za odmor, kampu ili kamp odmorištu.

Najniži iznos kredita biti će 20.000 kuna, a najviši 375.000 kuna s kamatnom stopom od 2,70% za kredite u kunama i 2,00% kamate za kredite u eurima, a sve uz rok otplate od 10 godina s počekom od godinu dana.

Iznajmljivači koji na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (17. studenoga 2018. godine) pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu temeljem rješenja o odobrenju izdanih do 1. rujna 2007. godine ili temeljem rješenja izdanog povodom zahtjeva podnesenog prije 1. rujna 2007. dužni su, radi nastavka pružanja ugostiteljskih usluga s pravom isticanja oznake za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge, podnijeti uredni zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno odredbama toga Zakona i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 9/16., 54/16., 61/16. i 69/17.).

Za usklađivanje su predviđeni optimalni rokovi koji omogućavaju dovoljno vremena za prilagodbu i nalaženje najboljeg rješenja za unapređenje kvalitete smještajnih jedinica u domaćinstvima:

– dvije godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili do 31. prosinca 2000.

– tri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili u razdoblju od 1. siječnja 2001. do 31. prosinca 2004.

– četiri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona, ako su rješenje o odobrenju ishodili nakon 31. prosinca 2004.

Rješenje o usklađivanju standarda izdaje nadležni ured (ured državne uprave u županiji odnosno upravno tijelo nadležno za poslove ugostiteljstva) prema mjestu objekta, na zahtjev iznajmljivača, dok će inspekcijski nadzor poštivanja odredbi vezano uz usklađivanje standarda provodit će turistička inspekcija.

U postupku izdavanja navedenog rješenja ne utvrđuje se ispunjavanje uvjeta da je iznajmljivač vlasnik objekta u kojem pruža usluge ili da je vlasnik zemljišta za kamp, kao niti uvjet uporabljivosti objekta, već samo  da li objekt u kojem će se pružati usluge ispunjava minimalne uvjete i uvjete za kategoriju.

Iznajmljivači mogu i ne podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o usklađivanju standarda i nastaviti pružati ugostiteljske usluge, ali tada gube pravo isticati oznaku za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge i u promidžbenim materijalima, zaključuju iz Ministarstva turizma.

Za kraj, važno je istaknuti kako iznajmljivači koji su ishodili rješenje nakon 1. rujna 2007. godine nemaju obvezu usklađivanja standarda objekata (rekategorizacije).

Novi Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu još nije donesen, jer prije toga je bilo potrebno donijeli izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a očekuje se uskoro.

Prilog: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI