Tekst: Antonia Dobrota | Izvor: Zajednica Iznajmljivača / apartmanija.hr

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak je otvoreno do četvrtka 6. rujna. Do sada je, na članak 8. kojim se dopušta i 500 % viši iznos paušalnog poreza, stiglo tek 11 komentara iznajmljivača

Podsjećamo, članak 8. Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, od 17. kolovoza je na Javnom savjetovanju kojem mogu pristupiti svi građani RH na stranici e-Savjetovanja.

Članak 8. dopušta mogućnost podizanja paušalnog iznosa poreza na dohodak za privatne iznajmljivače i do 500 % te odluku o visini prepušta jedinicama lokalne samouprave, i glasi:

U članku 57. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

“(3) Za slučaj iz stavka 2. ovog članka, jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti odluke kojima će propisati visinu paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, a koja ne može biti manja od 150,00 kuna niti veća od 1.500,00 kuna .”.

Savjetovanje je otvoreno do 6. rujna i poslije više neće biti mogućnosti za reakciju na ovakav prijedlog Ministarstva financija.

Registrirajte se i komentirajte

Za komentiranje prijedloga povećanja paušala koji se našao unutar tzv. Marićeve porezne reforme, nužno je registrirati se u gornjem desnom uglu stranice. Registracija traje par minuta, a svi osobni podaci se koriste u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te se komentar prikazuje pod korisničkim imenom, odnosno nadimkom, kojeg odaberete.

Savjetovanje s javnošću je obvezno za sva tijela javne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima kod donošenja zakonskih i podzakonskih akata, a načini provedbe su propisani Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Sudjelovanje u javnim savjetovanjima je naše demokratsko pravo, pa čak i obveza, kako bismo, unatoč osobnim sumnjama u efikasnost sustava ili svrhu komentiranja, pokušali iskoristiti legitimna sredstva za izgradnju jače civilne zajednice i optimističnijeg društva.

Koliko vrijedi rad iznajmljivača?

Nažalost, zakone i druge propise često donose stručnjaci koji malo dodira imaju s praksom. Da je kod nas postalo popularno da svi imaju mišljenje, pa čak i javno pišu, o nečemu o čemu imaju tek površno ili nikakvo znanje, uvjerili smo se nedavno čitajući članke čiji su autori pokušali izračunati dobit domaćina, a u korist prijedloga o povećanju paušala. Pri tom su redovito zanemarivali činjenicu o godišnjim ulaganjima u smještaj kada nema pretporeza, o kreditima s nepovoljnim kamatama koje smo otplatili ili još otplaćujemo, o svim parafiskalnim nametima koje plaćamo, o troškovima promocije, i drugim.

No, to nije najveća omaška takvih računica, ono što se nigdje ne spominje je trošak rada domaćina… Koliko uopće vrijedi naš rad? Koliko vrijede sati uloženi u sve te temeljito očišćene apartmane, sve oprane i ispeglane plahte, stolnjake i ručnike, sva dočekivanja i ispraćanja, poneka druženja, izvanredne situacije i sve pozive gostiju s pitanjima “gdje ćemo fino jesti”, “što ćemo, kiša je” pa do “imate li aspirin, boli me glava”.

Kada bi sve to uračunali, valjda bi ih zaboljela glava, a da nas ne boli glava kada ovaj Nacrt ode u Sabor na glasanje, registrirajmo se i recimo što mislimo o 500 % većem paušalnom porezu za iznajmljivače. Prema Zakonu o pravu na pristup informacijamaMinistarstvo financija je dužno, po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, izraditi i objaviti izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži naše prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

I zato, registrirajmo se i objavimo svoje prijedloge i primjedbe na povezniciJavno savjetovanje – Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.