Tekst: Goran Rihelj | Izvor: HRTurizam.hr

Na današnjoj 222.sjednici Vlade RH ministar turizma Gari Cappelli, predstavio je drugi set mjera pomoći turističkom sektoru, a koje će omogućiti putničkim agencijama, hotelijerima, iznajmljivačima, turističkim zajednicama da uopće prežive ovu situaciju.

Ministar turizma je predstavio nacrt prijedloga o četiri turistička zakona i dvije uredbe, s ciljem kako bi se financijski i administrativno rasteretilo poduzetnike u turističkom sektoru, od hotelijera, vlasnika kampova, privatne iznajmljivače, vlasnike OPG-ova, putničke agencije i ugostitelje,a koje su nakon predstavljanja i jednoglasno prihvaćene.

Naš je interes u ovim okolnostima sačuvati turistički sektor, njegova radna mjesta i osigurati likvidnostDrugim setom mjera dodatno financijski rasterećujemo turistički sektor te ćemo naravno pratiti razvoj situacije na tržištu i po potrebi reagirati.

Turizam moramo promatrati kroz idućih 12 mjeseci, jer prva kvalitetnija sezona, ako bude, biti će sljedeća, a ona tek kreće 01.04. 2021. Dakle sve mjere moramo sagledavati kroz 12 mjeseci.

Pripremamo se i za mjere koje će biti u bankarskom sektoru, kao i kroz HBOR, ali i Ministarstvo turizma će dodatno dati još jednu financijsku injekciju kroz obrtna sredstva u visini oko 600 milijuna kuna, beskamatno, a koje ćemo ubrizgati u male i srednje poduzetništvo” istaknuo je Cappelli.

Uvode se vaučeri za putničke agencije

Uvodi se moratorij na raskid ugovor do 180 dana. Putničke agencije umjesto povrata novaca putniku, moći će ponuditi vaučere u trajanju 180 dana, a koje mogu iskoristiti za neko drugo putovanje ili nakon 180 dana, ako nisu u tom periodu iskoristili vaučer, dobiti će povrat novaca.

Rekategorizacija

Rok za ponovnu kategorizaciju ili rekategorizaciju produžen je za godinu dana za preko 108.000 iznajmljivača u privatnom sektoru

Uredba o koncesiji na turističko zemljište – fiksni i varijabilni dio

Predloženom dopunom Uredbe, s obzirom na izvanrednu situaciju vezano uz epidemiju koronavirusa, produžit će se rok za naplatu promjenjivog dijela koncesijske naknade za 2019. godinu koji se prema važećim odredbama mora platiti do 31. ožujka ove godine odnosno produžit će se rok plaćanja za 8 mjeseci i stalnog dijela koncesijske naknade za 2020. godinu čiji rok za plaćanje je 31. kolovoza ove godine odnosno rok za plaćanje produžit će se za 3 mjeseca.

Nadalje promjenjivi dio koncesijske naknade za 2019. godinu neće se računati prema propisanom modelu nego će iznositi simboličnu 1,00 kunu.

TZ: Mogućnost kreditnog zaduživanja, ukidanje minimiuma za troškove plaća

Propisuje se mogućnost zaduživanja turističkih zajedcnia, te se također neće primjenjivati odredba o minimalnom iznosu za troškove plaća zaposlenika u turističkim zajednicama.

PRILOG:

Radi se o sljedećim izmjena zakona i uredbi:

Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o dopunama Zakona o turističkoj pristojbi, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske

Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o načinu, postupku i uvjetima procjene vrijednosti i prodaje turističkog zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave te načinu, postupku i uvjetima za dobivanje koncesije na preostalom turističkom zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave