Turistička zajednica Grada Supetra i Turistička zajednica Općine Bol započinju s projektom integralnog  upravljanja kvalitetom u svojim destinacijama. Ovo je pilot project u koji će se u narednim godinama uključiti i ostale TZ otoka Brača.

Ovim dugoročnim projektom želi se uspostaviti mjerljiv i učinkovit sustav upravljanja, potpisivanjem ugovora o suradnji sa Feel IQM d.o.o na projektu IQM Destination BRAČ.

Nositelji projekta IQM Destination BRAČ su Turistička zajednica Grada Supetra i Turistička zajednica Općine Bol, a partneri projekta su predstavnici privatnog i javnog sektora: hotelijeri, kampovi, privatni smještaj, restorani, lokalni proizvođači, turističke agencije, muzeji i galerije, suvenirnice, trgovine, komunalna društva u destinaciji, odgojno-obrazovne ustanove, udruge, sportski klubovi, zadruge i sl.

IQM Destination koncept prihvaćen je u listopadu 2020. godine kao jedan od najboljih primjera u praksi od Svjetske turističke federacije (UNWTO), čime je Feel IQM primljen kao pridružena članica Svjetske turističke federacije

Ovime se pozivaju svi dionici u turizmu Grada Supetra i Općine Bol da se uključe u projekt. Istovremeno se započinje sa prvom fazom realizacije projekta, mjerenje zadovoljstva stanovnika Grada Supetra i Općine Bol, a sve u cilju kasnijeg mjerenja kvalitativnog pomaka. Za sve prijavljene dionike u projektu Feel IQM provodi se početno mjerenje kvalitete i marketing aktivnosti partnera u turizmu, mjerenja online reputacije, te se predlaže destinacijska knjiga standarda IQM Destination BRAČ. Temelj knjige standarda je kvaliteta usluge i proizvoda, integrirano funkcioniranje sinergije u destinaciji, povezivanje sa lokalnim proizvođačima i implementacija minimum 25% lokalnih proizvoda u turističku ponudu, te implementacija svih segmenata turističkih proizvoda u promociju svakog od dionika projekta. U tijeku 2021. godine provoditi će se aktivnosti: analiza mjerenja zadovoljstva stanovnika turizmom u destinaciji – odgovorni turizam, analiza početnog mjerenja upravljanja kvalitetom kod svakog prijavljenog dionika u projektu , Feel IQM tim priprema potpuno individualizirane marketing i poslovne analize za sve koji žele primjeniti individualiziranu analizu u svom poslovanju, organiziraju se auditi sa individualnim savjetovanjem. U tijeku godine planira se provedba implementacije standarda IQM Destination –– praćenje, usmjeravanje, IQM Destination voditelj sa IQM Destination koordinatorom i cijelim koordinacijskim timom dogovara teme koje se održavaju jednom mjesečno. Primjeri prijedloga tema: profitabilno brendiranje, koordinacije sa predstavnicima svih vrsta smještajnih kapaciteta, predstavnicima ugostitelja, lokalnim proizvođačima, atrakcijama, obrađuje se tema financijskog planiranja i upravljanja cijenama, digitalni marketing i sl. IQM Destination tim svakoj destinaciji pristupa na potpuno individualiziran način.

JAVNI POZIV ZA UKLJUČENJE U PROJEKT

INTEGRALNO UPRAVLJANJE KVALITETOM U DESTINACIJI BRAČ

Turistička zajednica Grada Supetra i Turistička zajednica Općine Bol u suradnji s tvrtkom Feel IQM d.o.o. započela je s provođenjem projekta Integralnog upravljanja kvalitetom.

Projektom IQM Destination BRAČ potiče se kvaliteta na području cijelog otoka Brača, integriranje lokalnih proizvoda u turizam, razvoj destinacijskih proizvoda, povezivanje subjekata u cilju ukupnog zadovoljstva turizmom od strane gostiju i stanovnika destinacije.  

IQM Destination BRAČ konceptom provodi se monitoring, postavljaju mjerljivi ciljevi, savjetuje se dionike u destinaciji kako unaprijediti cjelovitu destinacijsku kvalitetu, lokalnu autohtonu priču, domaće kvalitetne proizvode, kulturu destinacije i stavlja u fokus gosta koji destinaciju doživljava u cijelosti. Temeljem navedenog, predlaže se izrada destinacijske knjige standarda IQM Destination BRAČ, naime, odgovornim turizmom i održivim turizmom promiču se temeljne vrijednosti destinacije, a poseban je naglasak na kvaliteti života stanovnika u turističkoj destinaciji.

U projekt IQM Destination BRAČ mogu se uključiti svi koji svojim radom doprinose razvoju i kvaliteti turizma (ugostiteljski objekti, hoteli, privatni iznajmljivači, kampovi, OPG-i, udruge, turističke agencije, atrakcije i dr.). Nakon prijave na javni poziv slijedi posjeta prema planu obilaska, te individualni savjeti o marketinškim aktivnostima u cilju poticanja izvrsnosti i umreženosti.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane turističke subjekte koji svojim radom doprinose razvoju i kvaliteti turizma na području Grada Supetra i Općine Bol da se prijave na sudjelovanje u projektu.

Sudjelovanje u projektu se ne naplaćuje dionicima projekta. Prijave se primaju na e-mail [email protected]  do 15.03.2021 . godine.

Molimo Vas u prijavi navedite sljedeće podatke:

  1. Ime i prezime osobe koja prijavljuje
  2. Naziv tvrtke/subjekta
  3. Djelatnost kojom se bavite
  4. Adresa na kojoj se objekt nalazi
  5. Kontakt e-mail
  6. Kontakt telefon
  7. Web adresa ili link ukoliko promovirate svoju djelatnost putem mreža TripAdvisor, Booking, AirBnB, ostalo.
  8. Naziv na društvenim mrežama ili link ukoliko promovirate svoju djelatnost putem mreža Facebook, Instagram, Youtube.

Slanjem prijave za sudjelovanje u projektu pristajete da se Vaši podaci koriste u svrhu promocije, umrežavanja i unapređenja kvalitete usluge u destinaciji, a ukoliko više ne želite primati informacije, molimo Vas da nas obavijestite na e-mail [email protected]  Prikupljeni podaci bit će korišteni isključivo tijekom provođenja projekta. Sve informacije vezane uz obradu osobnih podataka možete dobiti slanjem upita voditeljima projekta na gore navedenu e-mail adresu. Sudionici u svakom trenutku mogu povući ovu privolu u kojem slučaju se voditelji projekta dužni izbrisati sve prikupljene osobne podatke sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, nacionalnom zakonodavstvu te internim pravilnicima o zaštiti osobnih podataka.