Tekst: I.B.

Proslava 45. godišnjice mature prve generacije bolske gimnazije jučer u restoranu Ranč. Na slici je dio učenika od njih 20 koji su tada maturirali.