Sve je krenulo s Brača i od Pustinje Blaca, a sada Irena putuje 40 dana samo s ruksakom na leđima i fotoaparatom u ruci, hodočasnički put preko Pariza, Lourdesa, 800 km dugačke šetnje tragovima svetog Jakova po Španjolskoj i do kraja svijeta, pa do Porta, Fatime i Lisabona…

Putopisnu priču očekujemo nakon povratka u Bol.