Narod kaže “od viška glava ne boli” pa u tom duhu toplo pozdravljam otvaranje još jednog bolskog informativnog portala i želim autorima puno uspjeha u radu, a nama posjetiteljima radosti u čitanju! Dobra srića! Tople pozdrave šaljem s hladnog europskog sjevera, iz glavog grada Poljske, Varšave. Iako sam svoj rodni otok napustila već sa 16 godina, prvo za naukom u Split pa Zagreb, a kasnije za još višim stupnjem nauke i “trbuhom za kruhom” po svijetu (Izrael, SAD, Poljska), kad izgovorim riječ “doma” uvijek isključivo mislim na Bol. I zato sam uvijek gladna informacija o tome što se događa doma. I zato me veseli da se ovim novim portalom otvara još jedan izvor informacija o Bolu i još jedan prozor u život tamo gdje je moje pravo doma! Čestitam!