Cijela se hrvatska robotička reprezentacija trenutno nalazi u Torontu gdje osim priprema imaju i razgledanja znamenitosti. Sutra kreću za Montreal gdje ih čeka RoboCup 2018.