Vi doni su oduvik dil svakie bolske dušie, dil ća na vi ol oni nočin bokunić zažmje sićonje, dodo ništo noviega, jer život grie naprid.

Jo opieta ne moren, a da se ne isitin kako je zome sve počielo. Lipo, zajelno i pun baril smiha svaku večier. Kumpanija ol zlota. Ni da se ni pritresalo, ma onako s miruon i kroza potribu da se spomienemo šempjarijih koje je tukalo užgat, jerbo svi smo se itili divertit i konfin išvogat morbin. Niki bi se isidili, niki smijali, a na bale bi sve abandonali i polka do zorie. Lipo naša Ciciljana. E, a i tuoter bi počie novi testamenat i postulamenat.

Viš kako ne virujedu u Boga, ča oni znodu ča je Korizma, svega bi bilo, ma mi smo znali da Buog ni imo areloja niti kalendorih, vengo je oto ča je u namin oli ni. A mi smo virovoli da non nikuor pok ni Prisvitli nieće zamirit ća se zabavijemo.

Pok penson kako ste i vi ol moje. U ve done pokožmo kako niki nijdar niećedu biti in memorian, vengo namo di miritojedu, u našin sarcima. Parićojemo se svako godišće za niku novu moretu, niki novi impic svemu ća bi tukalo da se ni ni dogojalo i vele ti nos zno:

Parve kroke non udili buog u rukie mame i nonie, a parva sićonja na Juru karnavola oni koji nisu već sa namin, ali borami jesu u namin.

Sigura son u jelno, kal rečen Zavain, Borovina, Jaki, Gemo svi sve znote, pok ćete se svaki zose isitit  Višinskega, Štrike, Štrope, Domišjata, Kukaračie, Pikola i nek se ne isidi nikuor, svakega onega koji je dodo pinku onin lipin karnavolima po kojima smo kontali godišća. Judi žive  toliko, koliko je živo naše sićanje na njih. Ovi će živit dugo, dugo, nek hi nimo, tuoter su s namin doklie guod bude vridila:

Divertimenat za ibit kuntenat špešo o Poklade, a uz lavur i poštenje cilo godišće.

 

Tekst: Mercedes Ceda Marinković

Pozivamo sve naše sumještane da svojim fotografijama ili tekstovima o dogodovštinama u vrijeme karnevala prizovu u sjećanja sve one godine koje su nam na ovaj ili onaj način poklanjale smijeh i zabavu ludih dana bolskih karnevala.

* Stavovi izneseni u kolumnama, vašim vijestima i komentarima osobni su stavovi autora i ne izražavaju nužno stav redakcije portala BOLinfo.hr