Tekst: mr.sc. Darko Vlahović

Dani snažni poticaji

Bol je naročito idealno mjesto za odmor; pejzaži su prekrasni, pitoma obala  je pristpačna, a bolski bijeli žali imaju zadivljujuću vrijednost. U njegovoj okolici samo je jedno minijaturno naselje – Murvica, koja je tipičan primjer ruralne arhitekture. Okolni pejzaž tu i tamo krasi  kakva mala  crkvica ili kameni ostaci  nekadašnjih pustinjačkih samostana.

Bol i njegovo šire područje pružaju neodoljiv izazov za rast pravoga turizma. Ali masovna rezidencijalna  i apartmanska izgradnja baš i nije najsretnija sudbina koja je mogla zadesiti Bol, mjesto u kome su ljudi tradicionalno gostoljubivi.

Na čitavoj obalnoj zoni turizam je već sada pokazuje visoki stupanj koncentracije – brojni posjetitelji (privremeni stanovnici, turisti i izletnici) ljeti doslovno zaposjedaju kompletna dobra obalnoga područja – izgrađene kućetine, turistička izgradnja koja teži okupaciji prostora gotovo do samog mora, prenatrpane plaže, povećanje broja vezova na moru, te drugi agresivni oblici okupacije obale vidljivi su znaci postupnog deformiranja/izumiranja autentičnoga Bola, koji se sve više pretvara u bezličnu turističku aglomeraciju.

Današnju  situaciju Bola bitno obilježava činjenica da je velik dio biznisa u rukama stranih vlasnika krupnoga kapitala i stranih poduzetnika, a domaće stanovništvo ima tek neznatan dio profita zarađenog od velikog bolskog turizma.

Postoji razlog da se živi u  skladu s prirodom

S obzirom na današnje hedonističke i potrošačke virove otuđenja, u mnogim našim sredinama neminovno iščezavaju nekadašnji samonikli graditelji, tj. “meštri” koji su znali i umjeli graditi i javna zdanja i vlastite kuće u skladu s krajolikom, i u mjerilu s čovjekom. Međutim,  danas uz sve škole i fakultete posvuda niču građevine otuđene od sredine, pa i od ljudi. Konkretno, na Bolu ima dosta slučajeva koji ukazuju na nedopustivo ponižavanje i uništavanje Bogom dane ljepote.

Velika je bolska nevolja što se golemi “prirodni kapital” nalazi u rukama ljudi koji nisu dovoljno upućeni u problematiku transformacije prirodnog prostora u turistički prostor. Treba napomenuti da to nije samo problem Bola, dragulja hrvatskoga turizma, nego i cijelog niza drugih naših turističkih sredina u kojima se osjeća nedovoljna spremnost aktera društvenih promjena u prostoru da utječu na usmjeravanje i profiliranje ciljeva turističke izgradnje, uz održavanje  svega onoga što čini genus loci (duh mjesta) i što potiče razvoj potencijala vlastita identiteta.

Hrvatski tranzicijski uvjeti, nefunkcionalna privatizacija i ratne okolnosti sasvim sigurno su jako pogodovali kulturnoj devastaciji, društvenoj otuđenosti  i društvenoj deregulaciji, što je dovelo do poništavanja stećenih iskustava, anarhije, otuđenosti, društvene anomije i narušavanja sustava vrijednosti.

Bitna značajka svih nasilnih promjena u prostoru sastoji se u tome što se te promjene obično provode bez dovoljno osjetljivosti prema kulturnim posebnostima i specifičnostima prirodne sredine. Posebno negativne posljedice na ekološki i kulturni kapital turističkog odredišta izaziva realizacija projekata, koji se javljaju kao rezultat niza slučajnih, nepovezanih odluka. Zanemarivanje važnosti koncepta prihvatnog potencijala dalo je velikog maha upravo agresivnim pritiscima pojedinih investitora na lokalne ekosustave i prekomjernu eksploataciju prostora.

Uglavnom, na Bolu su špekulativna trgovina nekretninama i spekulativni urbanizam zapravo odgurnili dobru politiku razvoja „turističkog mjesta“, a istodobno je veliki značaj dobila  promocija pojma “destinacije”, uvodeći praksu “rentabilnih destrukcija” s uvjerenjem da će se svi nastali problemi nekako prije ili kasnije rješiti. Omiljeni i afirmirani turistički Bol očito nije bio pripremljen za razinu odgovornosti u očuvanju njegovih  biotropnih svojstava i antropoloških privlačnosti što omogućava kulturu življenja  s puno zahvalnosti i radosti.

Zaustaviti izumiranje 

Ono najvrednije što je imao Bol, to su njegovi vrtovi, slobodni prostorni valeri, privlačne nedirnute plaže, svoj ustaljeni ritam života, te razni domaći unikatni elementi. Sada što se više izgrađuje, Bol se sve više pretvara u “destinaciju” gdje je u prvom planu samo interes velikih i malih poduzetnika, a to ovom poznatom turističkom odredištu ne stvara sjajnu budućnost.

Na području Bola uslijed naglog omasovljenja turizma bit će teško kontrolirati njegove brojne negativne funkcije  u svim sferama djelovanja – prostornoj, društvenoj i ekonomskoj. Stoga je jako važno shvatiti upozorenje da krivi smjer razvoja Bol pretvara u “zgužvanu” sezonsku destinaciju, bez pravog razumijevanja funkcije razvoja lokalnog turističkoga gospodarstva.

Na Bolu i u drugim našim sredinama ljudi su nekada znali  ispravno vrednovati  ono što je čovjeku najbitnije. Znali su naime da im samo njihova baština, tradicija i ozbiljan rad otvara istinski put prema opstanku/uspjehu.

Ključ uspjeha u sadašnjim uvjetima vidi se u potrebi stvaranja “menadžmenta lokalne receptive”, kako bi se poticao stvaralački duh u upravljanju temeljnim turističkim resursima Bola. U svemu tome, prijeko je potrebna samosvijest, potrebna je i kolektivna stvaralačka snaga koja ne dopušta interesne konflikte, već teži razboritom djelovanju svih aktera kako bi se ostvario skladan razvoj i organski rast Bola.

Temeljni prirodni resursi Bola – lokalni prostor s obalim pojasom – vrhunska je vrijednost, što najbolje potvrđuje činjenica da Bol snažno privlači turiste iz raznih zemalja, ali privlači i investitore  i brojne poduzetnike koji su spremni tamo ulagati  u razvoj turističke ponude. No pritom bi svi potencijalni ulagači trebali pokazati spremnost za stvaranje proizvoda  prepoznatljive turističke kvalitete   koja prvenstveno počiva na čuvanju postojećih ekosustava. U tom pogledu potrebno je da lokalna zajednica ima razrađenu koncepciju razvoja koja je orijentirana prema dugoročnim ciljevima (viziji i misiji), a ne da se prevaga stavlja na strani kratkoročnih (špekulantskih) ciljeva, koji najčešće izravno ili neizravno ugrožavaju temeljne turističke vrijednosti mjesta. Novim pristupom moguće je pojačati podudarnost interesa svih glavnih nositelja razvoja da se jedinstveni BOL ipak uspije oblikovati kao prvorazredno turističko odredište, što je  uvjet za njegov prosperitet i trajno blagostanje.

Zagreb, VIII/2018.
Darko Vlahović

* Stavovi izneseni u kolumnama, vašim vijestima i komentarima osobni su stavovi autora i ne izražavaju nužno stav redakcije portala BOLinfo.hr