Tekst: Jerko, Jeronim Martinić

Dana 31.12. 2018. na lokalnom portalu „boljani.info“ objavljen je razgovor sa načelnikom općine Bol Tihomirom Marinković što se planira u 2019. godini.

Na istom portalu dana 12. 1. 2019. (uz suglasnost Općinskog vijeća od 20. prosinca 2018.) napisani (popisani) su razvojni projekti općine do 2025.godine.

 

Osvrt redom po napisanom  planu  za 2019. i projekata do 2025.:

Nismo zadržali turistički „standard“ kako to govori načelnik , dapače mnogi su standardi gotovo u svakom pogledu  sniženi!

– Na projektu luke-lučice Račić (na jesen će početi izgradnja) kako vidimo od toga ništa.

– A pošto nema investicije na Račiću nema ništa ni na tzv. zaobilaznici ?

– Ništa ni od hotela Borak a još manje od smještajnog objekta za radnike. (o.p.- kod smještajnog objekta Park, a u blizini tržnice, ambulante, šetnice-rive, otvorena-smrdljiva- septička jama, samo da se spomene)

– Baš bi bilo zanimljivo znati tko-kada i gdje se raspravljalo ( elaboriralo)  i donijela Odluka o mogućem trgovačkom centru, hotelu, garaži, autobusnom kolodvor, polazna stanica za žičaru na ex parkiralištu, na ulazu u Bol…

– O koncesijama i županijskom koncesijskom odobrenju previše nejasnoća ?

– O groblju na sv. Luciji  tragično i smiješno „na jesen-na proljeće“ ( još jedno proljeće i još jedna jesen)

– Točno je navedeno za 2019. da će se započeti uređuje zgrade na Loži za općinske službe-baš lijepo-, a napravljena-uređena je i ulica odnosno prostor na području Rudine i Osnovne škole.

– Projekt sportske dvorane na Poljani, realizacija vrlo upitna da ne rečem problematična.

-Trg ispred Dominikanskog samostana i ono što mu pripada opet neka jesen-proljeće.

(postojeće groblje treba „konzervirat“ a zajedno sa pločom -popisom poginulih-, muzejom, lapidarijem, vrtom i čitavim zdanjem turistički valorizirat, zatim…? )

-Objekt na V.Gori već više puta ove sezone, sljedeće sezone, rješava se sudski i tako već nekoliko godina …

– Proširenje ceste od rotora prema Murvica već nekoliko godina u planovima, pa opet jesen-proljeće…

– O realizaciji pročistača, stidljivo a jako je važno za turizam mjesta Bol.

Od svega u 2019. uočljivo je samo gradnja kuća višekatnica, usprkos najavljenoj novoj odluci Općinskog vijeća za ograničenje apartmanizacije (kuća za tržište), a koliko je mudra odluka da se domicilnom stanovništvu smanjuju komunalne naknade za gradnju kuće (premda je zgrada/kuća za komercijalu, a većina već ima ili stan ili kuću) – o POS-ovim stanovima, po meni, nije vrijedno razgovora.

 

Pitanja, povezana sa planiranim i razvojnim projektima do 2025.g.

(…) Tržnica kao gospodarski i kao kulturni turistički sadržaj je zanemaren

( postojeća lokacija ne ispunjava niti jedan od uvjeta za rad, a uz budući „reprezentativni hotel Park“ držim kako vlasnik  uz takvu djelatnosti posve logično neće imati razumijevanja za dodatni sadržaj kao što je tržnica i ribarnica. Zato je već odavno trebalo iznalaziti neku drugu lokaciju, investiciju- financijsku konstrukciju-. !  ???)

(…) WC javni na glavnoj plaži čija je briga s obzirom na ne funkcioniranje dijela sadržaja i opreme, vlasnik i koncesionar trebaju se usuglasiti, a ugostitelji čiji gosti koriste usluge wc trebaju participirati u troškovima i kvaliteti sadržaja i usluge wc-a .

(…) zar se zbilja razmišlja o izgradnji ili pak rekonstrukciji zgrade TZO Bol, nebuloza, a za glupost nitko ne odgovara. Ustvari neke turističke „nebuloze“, destinacijske turističke i ine trofeje postaviti u muzej na Račiću – može- zašto ne!

(…) popločavanje rive do benzinske postaje, po meni, možda kad se sadašnji market „konzum“ prenamjeni u ugostiteljski ili slični sadržaj, a odavno je trebalo „ograničiti“ da teški kamioni „šetaju“ po pločniku rive.

(…) komunalna infrastruktura stalno mora biti glavna (gotovo jedina) briga lokalne vlasti

(…) sportski centar i na Kupini -vjerojatno umjesto onoga u lažnom programu u sklopu zabavnog i rekreacijskog centra zapadno od plaže Rot tj. Zone R- ?

(…) Neki planovi a i projekti pojavljuju se i ponavljaju već nekoliko godina odnosno nekoliko mandatnih razdoblja

(…) Ugostiteljski sadržaj na V.Gori ( žičara dodatno ) u višegodišnjem planu o.k.

(…) lungo mare od područja Drasina prema selu-naselju Murvica, za pješake i bicikliste od kada i do kada će biti u razvojnom planu i projektu

(…) Turistička zona T Potočina, kao i ona na Drasinu vjerojatno je dobro proučena i analizirana ?

(…) baš bih volio čuti definiciju ili objašnjenje za „difuzni hotel“ u Murvica

Za sada, zaključno, navedeni i ne navedeni, izgovoreni i napisani materijal zasigurno je dovoljna podloga za raspravu kod izrade barem petogodišnjeg razvojnog plana, ako se međuvremenu sve ne okrene naglavačke. Navedeno je posebno interesantno za razmišljanje potencijalnim kandidatima za naredne lokalne izbore ako uopće trebaju biti kad je u ovakvom sastavu do sada sve bilo na zavidnoj razini u svakom pogledu.

Prilika je da svatko na svoj način o ovome a i mnogim drugim temama razmišljaju.

Pri samom smo kraju ove kalendarske godine pa je za podsjetiti mnoge na ne-realizirane a planirane programe kao i na možebitne višegodišnje popisane (želje) i navedene projekte od 2019.-2025.godine kako je objavljeno na glasno govornom lokalnom portalu.

* Stavovi izneseni u kolumnama, vašim vijestima i komentarima osobni su stavovi autora i ne izražavaju nužno stav redakcije portala BOLinfo.hr