Tekst: Mr. sc. Darko Vlahović

Ekonomski stručnjak i dugogodišnji djelatnik u turizmu koji se istaknuo pisanjem o temama turizma, mr.sc. Darko Vlahović,  poslao nam je svoj autorski dokument koji bi, prema njegovu mišljenju, mogao biti platforma za dugoročni razvoj turizma na Bolu.

Njegov rad objavljujemo u 3 dijela, u nastavku prvi dio.

Autor smatra da s obzirom na karakter članka, tekst može poslužiti i kao temeljni razvojni dokument (polaznu osnovicu) Općini Bol, te također smatra da njegov članak ima trajnu vrijednost, s mogućnošću nadopunjavanja i konkretiziranja u nekim elementima.

 

NAŠ BOLSKI TURIZAM – 1. dio

Interpretacija članka „Potreba revitalizacije zdravstvene funkcije hrvatskog turizma“ na konkretnu bolsku situaciju (članak je objavljen u Zborniku radova 1. kongresa zdravstvenog turizma, Zagreb, 2018.)

 

SPECIFIČNI PRIRODNI I OSTALI UVJETI

Cjelokupni obalni bolski prirodni prostor posjeduje iznimnu i dragocjenu turističku privlačnost prema kojoj je usmjerena sve intenzivnija turistička gravitacija, i to sa stane mora i sa strane kopna.

Izdašni specifični prirodni uvjeti te još uvijek relativno dobro očuvan prirodni okoliš, zatim kulturno-povijesna baština, klimatski ugodni predjeli, živopisni krajolici, privlačne uvale s plažama, čistoća i bistrina zraka i mora, zimzelene šume, vinogradi, mirisni ružmarin i ostalo mediteransko raslinje golema su atrakcijska vrijednost i razvojni potencijal Bola. Ti dani izvorni i primarni elementi turističke ponude, kao „sirovinska baza“ bolskog turizma, pogodni su za razvijanje najrazličitijih turističko-rekreativnih aktivnosti, počevši od najjednostavnijih oblika odmaranja i psihičke relaksacije do najaktivnije turističke rekreacije, uključujući razne maritimne sadržaje i užitke kao i razne sportove na obali, moru i u podmorju.

Bol doista posjeduje prostorne, klimatske, ambijentalne, estetske i kulturne resurse koji po svojim generičkim osobinama i prirodnim kvalitetama mogu zadovoljavati sve najvažnije turističke motive i zahtjeve. Te njegove vrijednosti spadaju u najneposrednije interese i ključne uvjete za razvijanje najkvalitetnijih vrsta i oblika turizma. Međutim, stvarna situacija jest takva da se, nažalost, mnogo toga što je napravljeno ne uklapa u optimalni program njegova razvoja.

Bol se mora osloboditi pritisaka koji otežavaju nastojanje da se što bolje i ispravnije iskorištavaju njegovi preostali raspoloživi temeljni turistički resursi. Da bi se došlo do punog uspjeha u razvoju turizma neumorno treba težiti tome da izvedeni turistički prihvatni uvjeti svojom kvalitetom odgovaraju kvaliteti bolske prirodne sredine.

S obzirom na to da je zdrava prirodna sredina sa svojim specifičnim izvornim odlikama i pogodnostima najvažniji uvjet za razvijeni turizam, skrb za održavanje izvorne (dane) kvalitete prirodne sredine valja prihvatiti kao ključnu odrednicu razvitka turizma. Pritom valja uzeti u obzir činjenicu da turizam svojim razvojem može utjecati na nazadovanje kvalitete prirodne sredine, ali jednako tako razvoj turizma može pridonijeti njenu unapređenju.

Na jedinstvenome bolskom obalnom prostoru nedopustivo je podržavati ekspanzivnu, neprimjerenu turističku izgradnju širih razmjera, koja drastično iscrpljuje turističke prihvatne uvjete te guši perspektivu razvoja turizma.

U novonastalim uvjetima prijeko je potrebno raditi na tome da se uravnoteži razvoj Bola i da se rast turističkog proizvoda usmjerava na održavanje i unapređenje zdravlja ljudi; tim je putem moguće dinamizirati poslovanje u izvansezonskom razdoblju, ostvarivati dodatnu vrijednost po jedinici prihvatnog potencijala te djelotvorno štititi prirodni i kulturni krajolik.

Dragocjena maritimna turistička dobra zahtijevaju da se na Bolu izgradi kvalitetnija turistička struktura, koja prije svega potiče doživljajni tip turizma. U tom smislu razumno je prihvatiti koncept oblikovanja hotelske kuće zdravlja – taj proizvod sasvim sigurno može afirmirati Bol kao autentičnu i posebno atraktivnu turističku destinaciju.

 

OČUVATI IZVORNU KVALITETU TURISTIČKIH PRIVLAČNOSTI

Za uspješan turistički razvoj prijeko je potrebno ispravno pristupiti valorizaciji prirodne i kulturne baštine, uz afirmaciju vlastitih vrijednosti i vlastite tradicijske kulture kao bitne sastavnice turističke ponude. Jednako tako veću pozornost treba posvetiti izgradnji turističke i opće gospodarske strukture, razumno opterećivati prostor, njegovati kulturu ambijenta te odgovorno i cjelovito nadzirati prirodni sustav.

Uglavnom, zbog nedostatka sustavne, autentične turističke politike, na Bolu su se pojavila ograničenja koja remete njegov turistički i ukupan razvoj. Veliki je problem pretjerana apartmanska izgradnja koja, s jedne strane, iscrpljuje opće turističke prihvatne uvjete, a s druge strane, značajno determinira sezonsku dimenziju bolskoga turizma. Postojeća koncentracija masovnog, uniformiranog turizma nezaustavljivo vrši pritisak na obalu i more, što neizbježno pojačava tendenciju degradacije temeljnih turističkih resursa, kao i pad kvalitete turističkih prihvatnih uvjeta.

Kratkoročna, nedomišljena rješenja redovito izazivaju dugoročne negativne posljedice na socijalne i fizičke kapacitete turističke destinacije. Posebno otežavajuća situacija javlja se kad pojedini nositelji turističke ponude ne iskazuju dovoljnu osjetljivost prema izvornom ambijentu i lokalnoj tradicijskoj kulturi, čime se narušava autentična slika i atmosfera života u turističkoj sredini.

U svakom slučaju, nije dobro izvornu bolsku ljepotu unedogled otuđivati kao golu turističku sirovinu. Posebno je nedopustivo podržavati izgradnju koja ne donosi nova radna mjesta i ne potiče razvoj poslovanja u razdobljima izvan glavne turističke sezone.

Nekontrolirana (spontana) turistička izgradnja doista umanjuje atraktivnost prostora; takva izgradnja utječe na degradaciju prirodno-turističkih uvjeta, smanjuje spontanu snagu turističke privlačnosti te gubi potencijal vlastita identiteta. Nažalost, zbog profitne groznice i jurnjave za novim kapacitetima često se događa u mnogim našim turističkim sredinama – tako i na Bolu – da se gubi osjećaj za sklad i mjeru što uvjetuje neracionalno iskorištavanje temeljnih ali vrlo osjetljivih turističkih resursa, a nije rijetkost da se istovremeno zauvijek uništavaju pojedini pejzaži iznimne estetske i kulturne vrijednosti.

U turističkom razvoju Bola prevažna stvar jest realno procijeniti veličinu turističkoga prihvatnog kapaciteta/potencijala te u skladu s time utvrditi opseg, strukturu i dinamiku turističke izgradnje. Usto treba provoditi djelotvornu kontrolu nad cjelokupnim turističkim prihvatnim uvjetima u cilju očuvanja vlastitih turističkih i kulturnih vrijednosti.

Zadaća je razvojne politike omogućiti nositeljima turističke ponude da djeluju skladno i ujedinjeno te da potiče razvoj lokalnoga gospodarstva. U tom pogledu jedan od najvažnijih uvjeta za razvijeni turizam jest održavanje zdravih odnosno prirodnih sredina u kojima će boraviti turisti. Konkretno to znači da se na održiv način pristupa iskorištavanju „sirovinske baze turizma“. Međutim, teškoće u svezi s tim redovito se javljaju zbog toga što svijest o potrebi zaštite prirodne sredine (životnog prostora) znatno zaostaje za procesom okupacije i urbanizacije turističkog prostora. Danas taj proces uzima sve veći zamah te postaje sve intenzivniji i po posljedicama za prirodni i kulturni okoliš sve pogubniji. Stoga je krajnje vrijeme da se problematika zaštite turističkog prostora ozbiljno uzme u razmatranje te da se s mnogo odgovornosti i što prije definira model uređenja i zaštite turističko-rekreativnih zona.

Za napredak bolskoga turizma nužno je iskazati više odgovornoga profesionalnog rada, više kulture i etike, više inovativnosti i nadasve menadžerskih sposobnosti. Podizanjem opće razine znanja i kulturnoga razvoja te boljim prostornim planiranjem moći će se zacijelo cjelovitije i učinkovitije rješavati mnogi razvojni problemi te će biti moguće djelotvornije raditi na oživotvorenju održivog razvoja Bola, kao specifične eminentne turističke destinacije.

Po pitanju razvoja, u svakom slučaju broj turističkih dolazaka i noćenja nije dovoljan pokazatelj za ocjenu o tome je li smjer turističkog razvoja dobar ili nije – sami fizički pokazatelji jednostavno zanemaruju brojne rastuće teškoće i poremećaje u rastu i razvoju turizma.

 

“Naš bolski turizam” u viziji Darka Vlahovića – 2. dio

 

NAPOMENA

Svima onima koji na Bolu rade na unapređenju turističke ponude ili imaju interesa i motivaciju da se neposredno uključe u realizaciju vlastitih turističkih projekata, mogu preporučiti određene korisne informacije iz moje nedavno objavljene knjige „MALENA MJESTA BRAČA MOGA“.

Zainteresirani za konzultacije mogu me kontaktirati putem e-pošte i u okviru svojih mogućnosti rado ću im izići ususret.

Zagreb, veljača 2019.

 

Mr. sc. Darko Vlahović
Nemetova 2
10000 ZAGREB
e-mail: [email protected]
mob. +385 95 871 42

* Stavovi izneseni u kolumnama, vašim vijestima i komentarima osobni su stavovi autora i ne izražavaju nužno stav redakcije portala BOLinfo.hr