Tekst: Mr. sc. Darko Vlahović

1. dio pročitajte ovdje: “Naš bolski turizam” u viziji Darka Vlahovića 1. dio

 

NAŠ BOLSKI TURIZAM – 2. dio

Interpretacija članka „Potreba revitalizacije zdravstvene funkcije hrvatskog turizma“ na konkretnu bolsku situaciju (članak je objavljen u Zborniku radova 1. kongresa zdravstvenog turizma, Zagreb, 2018.)

 

ZDRAVSTVENA SASTAVNICA BOLSKOG TURIZMA

Zdravlje je ne samo najstariji, nego i trajno najjači motiv turističkih kretanja. Naša prva jadranska i kontinentalna turistička mjesta bila su koncipirana i oblikovana upravo kao odredišta zdravstvenoga turizma u širem smislu. Takav oblik turizma nije se dogodio slučajno, već je rezultat činjenice da Hrvatska diljem zemlje, a osobito na obalnom prostoru, raspolaže iznimno izdašnim resursima zdravlja, ugode i privlačnosti. S obzirom na strukturu i raspoloživost iznimnih prirodnih uvjeta, Hrvatska je bogomdana turistička zemlja, koja ima mogućnost da se promovira i pozicionira kao prvorazredna turistička destinacija zdravstveno-rekreativnoga karaktera.

Već je odavno potvrđena spoznaja da putovanje i turistički boravak na moru u povoljnim uvjetima i u ekološki zdravoj prirodnoj sredini potiču organizam na pozitivne reakcije u preventivnom i terapijskom smislu. Maritimni turizam, kao oblik i način dokolice, odmora i aktivne turističke rekreacije, koja se ostvaruje u neposrednom kontaktu s biotropnim značajkama mora i morske obale, u današnjim uvjetima sve se više prepoznaje kao veliki i vrlo vrijedan relevantan prirodni ljekoviti činitelj, koji omogućuje i potiče razvoj turističke ponude u preventivno-zdravstvenom aspektu.

Resursi zdravlja, ugode i privlačnosti, kao kumulativna vrijednost, velike su naše razvojne i komparativne prednosti. Stoga je strateški sasvim razborito i prihvatljivo da se i politika razvoja bolskoga turističkog proizvoda dominantno usmjerava prema visokovrijednim uslugama za oporavak, poboljšanje i unapređenje tjelesnog i emocionalnog zdravlja.

Za praktičnu razinu djelovanja bitno je akceptirati činjenicu da kod svih kategorija turista težnja za puninom doživljaja odražava i skrb za održavanje zdravlja i dobru kondiciju. Prema tome, zdravstvena je sastavnica neodvojiva od turističkog fenomena. Zapravo, i u nizu evolutivnih promjena nedvojbeno je potvrđeno da je zdravlje jedan od najsnažnijih motiva turističkih gibanja te da turizam u svim svojim oblicima više-manje uvijek ima zdravstvenu funkciju.

Prema tome, zdravstvena funkcija turizma očito je jedna od njegovih temeljnih uloga. O njoj se u posljednje vrijeme sve više raspravlja u okviru turističkih prihvatnih uvjeta, i to prvenstveno u svrhu poticanja razvoja i unapređenja raznih zdravstveno-rekreativnih programa. U svakom slučaju, za uspješan turizam nedvojbeno je potrebno njegovu koncepciju razvoja temeljiti na održavanju i unapređenju zdravlja ljudi u vrijeme provođenja izvandomicilne turističke dokolice.

 

PONUDA „ODMORA DOBROG ZDRAVLJA“

Naši postojećii koncepti turističkog odmora imaju ozbiljnih nedostataka – vrlo su ograničeni u izboru i bez valjanih uputa. A moderni programi turističkog boravka trebali bi biti pouzdani, informativni, društveno prihvatljivi i razmjerno jeftini (pristupačni) s više doživljajnih vrijednosti.

U svakom slučaju, „vizionarski pristup“ razvoju hrvatske turističke ponude u preventivno-zdravstvenom aspektu zahtijeva prilagodbu pravilima za održavanje i unapređenje zdravlja u smislu obnavljanja fizičke snage te jačanja mentalne i psihološke ravnoteže, kao skrb o tijelu i njegu duha (cura corporis). Odgovarajuće turističke objekte kao „tvornice zdravlja“ valjalo bi smjestiti u prirodno privlačnim sredinama u kojima se stječe snaga opuštenosti, koja nosi radost i izražava zahvalnost.

Uhodani će se oblici turističkog odmora zacijelo sve više potiskivati proaktivnim programima, tj. aranžmanima koji sadrže elemente edukacije, zabave i duhovnog sazrijevanja. U izvandomicilnoj turističkoj dokolici nužno je, prema tome, da dođe do izražaja psihosocijalni činitelj s oblicima meditacije i kontemplacije, koji omogućuju opuštanje tijela i duha. Važna je također i fizička aktivnost, koja pospješuje metabolizam i smanjuje potrebu za inzulinom (opuštanje će pomoći smanjenju tog izlučivanja i naučiti tijelo da koristi vlastite mogućnosti obrane od stresa).

Suvremena turistička ponuda „odmora dobrog zdravlja“ koncipirana na podlozi korištenja prirodnih ljekovitih činitelja, uz odgovarajuće preventivno-zdravstvene programe, u najvećoj mjeri odražava brigu za održavanje i unapređenje zdravlja i dobru kondiciju osoba koje koriste odmor na turistički način. Uz to, valja uzeti u obzir i činjenicu da se program korištenja ljekovitih činitelja mora, sunca, zraka i morske klime sve više proširuje i na prevenciju posljedica starenja, skrb protiv reumatskih oboljenja, sredstvo protiv ugojenosti i zglobobolje, odstranjivanje neurovegetativnih poremećaja, smetnji dišnih organa, liječenje srčanih bolesti i optoka krvi, hipertireoze te tjelesnih i duševnih trauma. Na tom planu turistička talasoterapija, koja iskorištava sve činitelje mora i morske obale u svrhu rekreacije i unapređenju zdravlja, prevencije, liječenja i rehabilitacije, trebala bi, dakako, daleko više i bolje biti zastupljena u kreiranju i oblikovanju maritimnoga turističkog proizvoda.

Uglavnom, na cijelome tom planu nužno je inovativnim mjerama raditi na oblikovanju i afirmaciji turističkih programa koji omogućavaju kvalitetan turistički život u smislu očuvanja i unapređivanja zdravlja ljudi, koristeći se odlikama čiste/zdrave prirode, ugodna podneblja, kao i drugim lokalnim komparativnim prednostima i pogodnostima.

 

 

NAPOMENA

Svima onima koji na Bolu rade na unapređenju turističke ponude ili imaju interesa i motivaciju da se neposredno uključe u realizaciju vlastitih turističkih projekata, mogu preporučiti određene korisne informacije iz moje nedavno objavljene knjige „MALENA MJESTA BRAČA MOGA“.

Zainteresirani za konzultacije mogu me kontaktirati putem e-pošte i u okviru svojih mogućnosti rado ću im izići ususret.

Zagreb, veljača 2019.

 

Mr. sc. Darko Vlahović
Nemetova 2
10000 ZAGREB
e-mail: [email protected]
mob. +385 95 871 42

* Stavovi izneseni u kolumnama, vašim vijestima i komentarima osobni su stavovi autora i ne izražavaju nužno stav redakcije portala BOLinfo.hr