Tekst: Mr. sc. Darko Vlahović

1. dio pročitajte ovdje: “Naš bolski turizam” u viziji Darka Vlahovića 1. dio
2. dio pročitajte ovdje:
“Naš bolski turizam” u viziji Darka Vlahovića 2. dio

 

NAŠ BOLSKI TURIZAM – 3. dio

Interpretacija članka „Potreba revitalizacije zdravstvene funkcije hrvatskog turizma“ na konkretnu bolsku situaciju (članak je objavljen u Zborniku radova 1. kongresa zdravstvenog turizma, Zagreb, 2018.)

 

HOTELSKE KUĆE ZDRAVLJA KAO NOVI OBLIK TURISTIČKOG PROIZVODA

Da bi se moglo napredovati u zadovoljavanju potreba i zahtjeva za visokom kvalitetom usluga i novim stilovima življenja, nužno je potrebno razvijati sustav usluga utemeljen na cjelovitome programskom osmišljavanju turističkog boravka koji, dakako, uključuje dinamički razvitak osebujnih kulturnih i zdravstveno-rekreativnih programa.

Koncept razvoja hotelskih kuća zdravlja sasvim sigurno može donijeti osjetan napredak u hrvatskome turizmu, posebno zato jer je utemeljen na prednostima zdrave prirodne sredine kao i na cjelovitome programskom osmišljavanju turističkog života. Program „odmora dobrog zdravlja“ snažno oživotvoruje zdravstvenu funkciju turizma, koja više ne „živi“ na spontanoj osnovi, već se konkretno očituje u posebno uređenim/organiziranim prihvatnim uvjetima, kao i u većem broju programski oblikovanih aktivnosti, što turističkim posjetiteljima stvara priliku za opuštanje, oporavak i povratak duha.

Za uspješno poslovanje hotelskih kuća zdravlja važno je da one djeluju u zdravom, privlačnom i slobodnom rekreativnom prostoru, s osloncem na postojeće i nove specijalističke i istraživačke centre, zdravstvene i druge prateće ustanove. Važno je usto izgrađivati i razvijati zdravstvenu infrastrukturu te visokokvalificirane stručne kadrove.

Hotelske kuće zdravlja za naše su hrvatske prilike najprikladniji okvir i oblik organizacije za kreiranje proizvoda „zdrav odmor i rekreacija na turistički način“ jer je riječ o kompleksnim i zanimljivim programima koji omogućuju uspješno uključivanje u preventivno-zdravstveni turizam.

Hotelske kuće zdravlja („tvornice zdravlja“), kao napredni gospodarski subjekti, moraju pokazati sposobnost i spremnost kreirati, nuditi i plasirati atraktivne turističke programe za očuvanja zdravlja ljudi. Pritom je posebno važno napomenuti da se realizacijom tih programskih aktivnosti istodobno djelotvorno štiti okoliš i potiče autohtona proizvodnja, i, što je osobito važno, stvaraju se uvjeti za razvoj poslovanja tijekom većeg dijela godine.

Da bi se mogla ispuniti očekivanja vezana uza zdrav odmor na turistički način, u postupku kreiranja konkretnih programa potrebno je sabrati nekoliko ključnih elemenata, i to: analizu mikroklimatskih uvjeta, klimatoterapiju, zdravu uravnoteženu prehranu, prirodne oblike kretanja, vježbanje, opuštanje raznim metodama i aktivnostima kao što su vožnja bicikla, veslanje, plivanje, rekreativno planinarenje, organiziranje berbe maslina i sl.

Koncept koji je ponuđen za oblikovanja hotelskih kuća zdravlja veliki je izazov za hrvatske odnosno bolske hotelijere, ali i za hrvatsko i lokalno zdravstvo. U tom pogledu nužno je kontinuirano razvijati inovativne zdravstveno-rekreativne programe koji bitno obilježavaju rast i razvoj suvremenoga hrvatskog turističkog proizvoda.

 

IZVORNI TURISTIČKI PROIZVOD

Suvremeni „otuđeni“ čovjek ne može se odreći dubinskih, iskonskih veza s prirodom jer je on dio te prirode. Boravak u prirodi uz ostalo pomaže da se stvari „poslože“ te da se razmišlja o dubljem značenju života. Privremeno napuštanje domicila i uključivanje u migracijska turistička kretanja znak su, uzrok i posljedica velikih promjena u uvjetima i načinu života te u filozofiji i psihologiji gradskoga stanovništva. Sve očitije i sve masovnije napuštanje urbane sredine u najrazličitijim oblicima dnevnih, tjednih i sezonskih egzodusa tipičan je fenomen evolucije modernog društva, a i same civilizacije – turizam je upravo neizravna posljedica svih tih nastalih promjena i postignuća u funkciji društvenog napretka.

Da bi turizam ispunio svoju značajnu ulogu u socijalnoj filozofiji slobodnog vremena i općem kulturnom razvoju, nužno je da svaka turistička sredina otkriva i čuva svoju prepoznatljivu „dušu“. Govor, pjesme, običaji, kuhinja, folklor, arhitektura i svekoliko kulturno bogatstvo činitelji su životnog ozračja. Bez tih vrijednosti turistička sredina ubrzo postaje praznom i isključenom iz blagostanja. Uz lokalne značajke, valja svakako na primjeren način respektirati i regionalne i nacionalne specifične vrijednosti jer one također pojačavaju privlačnost i prepoznatljivu vrijednost turističkog proizvoda. Stoga svi autentični izvori imaju nezamjenjivu ulogu u razvoju suvremenog turizma, osobito kad je u pitanju razvoj novih strateških proizvoda kao što su to primjerice hotelske kuće zdravlja.

U turizmu, kao stalnom obliku i posebnom načinu provođenja izvandomicilne dokolice, zdravstveni su motivi toliko naglašeni da ukazuju na postojanje očite uzajamnosti turizma i zdravstva. Skrb za zdravlje i proširivanje kulturnoga horizonta sve više dolazi u središte pozornosti u suvremenim turističkim kretanjima. Koncept odmora na turistički način, kao traganje za dubljim smislom turističkoga života, sve više dobiva na važnosti.

Današnjem čovjeku turistički život realiziran kao odmor na turistički način u najvećem broju slučajeva služi da doživi duhovno i tjelesno opuštanje. Dani provedeni u izvandomicilnoj dokolici povlašteni su dani milosti i duhovnosti; u to vrijeme valja živjeti osvještenije jer se odlučujemo za nešto što je dobro kao ljudski izbor.

Činjenica je da se suvremeni razvoj turizma sve više ostvaruje u specifičnim oblicima turističke ponude. Sve se veće mogućnosti otkrivaju u području jačanja zdravstvene funkcije u općem turizmu. Hotelske kuće zdravlja i razni ruralni projekti, kao domaći izvorni turistički proizvod, zacijelo otvaraju perspektivu prema sigurnijoj i uspješnijoj turističkoj budućnosti.

Koncept razvoja hotelskih kuća zdravlja uz razne prikladne sadržaje u okviru mjesta zaista mogu donijeti osjetan napredak u oblikovanju bolske turističke receptive. U tom pogledu bolski raznoliki i raspoloživi darovi prirode, koji imaju spontanu snagu turističke privlačnosti i pojavljuju se kao prirodni ljekoviti činitelji, čine iznimno vrijednu specifičnu resursnu osnovicu za razvoj posebnih vrsta i oblika turizma.

Ako se Bol želi uključiti u razvoj tih rastućih segmenata ponude, onda se po svaku cijenu mora zaustaviti smanjivanje i propadanje prirodnih vrijednosti – kao atrakcije i mjesta za turistički odmor – a jednako tako valjalo bi na određeni način zaustaviti narušavanje zdravstveno-psihološkog miljea što nastaje u ljetnim mjesecima kad u mjestu boravi ili se kreće golemo mnoštvo ljudi (nerezidenata, turista, izletnika).

Na Bolu već postoje tvrtke koje pokazuju zanimanje prema promicanju preventivno-zdravstvene turističke ponude. U tom poslu nastoje unaprijediti ponudu wellnessa, uravnotežene prehrane, sporta, sadržaja za zdravlje i rekreaciju te programe za animaciju. Uz to, trebalo bi kreirati posebne programe za izvansezonski boravak, što bi gostima (u pravilu starijim osobama) omogućilo prirodno liječenje, oporavak i prevenciju.

Nekadašnji hotel „Bijela kuća“, s obzirom na lokaciju i ugled koji je imao u prošlosti, danas možda predstavlja posljednju prigodu da nekoliko spretnih bolskih poduzetnika dođu u posjed tog objekta i pripadajućih terena sa zapadne strane na kojima postoje tri zapuštena paviljona. Oni bi svojim kapitalom, povoljnim kreditima i bespovratnim sredstvima fondova EU-a mogli krenuti u obnovu i aktivirati taj kompleks u prvorazrednu mikro turističku zonu s vrhunskim funkcionalnim zdravstvenim sadržajima. (Terene s gornje strane ceste najprimjerenije bi se moglo priključiti u vlasništvo Općine Bol, kako bi se na toj lokaciji mogli preurediti postojeći ili izgraditi novi objekti te sadržaji od posebna javnog interesa.)

 

NAPOMENA

Svima onima koji na Bolu rade na unapređenju turističke ponude ili imaju interesa i motivaciju da se neposredno uključe u realizaciju vlastitih turističkih projekata, mogu preporučiti određene korisne informacije iz moje nedavno objavljene knjige „MALENA MJESTA BRAČA MOGA“.

Zainteresirani za konzultacije mogu me kontaktirati putem e-pošte i u okviru svojih mogućnosti rado ću im izići ususret.

Zagreb, veljača 2019.

 

Mr. sc. Darko Vlahović
Nemetova 2
10000 ZAGREB
e-mail: [email protected]
mob. +385 95 871 42

* Stavovi izneseni u kolumnama, vašim vijestima i komentarima osobni su stavovi autora i ne izražavaju nužno stav redakcije portala BOLinfo.hr