Tekst: Jeronim Martinić

Prvi dio teksta objavljen je 8.08. 2020. na portalu Bolinfo.hr i uglavnom se odnosi na vizualni  osvrt prostora turističke destinacije, a ovaj drugi nastavak je tog osvrta s naglaskom na društveni i gospodarski dojam, dobre i loše činjenice, te prijedlozi  kako god to kome odgovaralo  ili ne odgovaralo.

Svjetlije točke  (objekata ili sadržaja ) u ponudi Bola, osobno mišljenje.

 • Galerija malih formata O.K. Konačno da se nešto dobrog za turizam Bola dogodi.
 • Biomania, ugostiteljski tematski sadržaj, proizvod i usluga  na Rudini  K. uz neke zadrške i neusporedivo prihvatljivije nego sendvič – SANDWICH  ili  cocktaili  TO GO- duž šetnice.

Manje svijetle  točke ( nekvalitetne  odluke,  događaji i činjenice )

 • Već par godina govori se i piše o respektabilnim turističkim rezultatima (vjerojatno je riječ samo o brojevima  gostiju, noćenja, izletnika, disco posjetitelja i a ne o ekonomskim učincima za našu destinaciju.
 • ukopani kontejner Rudina br.4 stoji pokriven ili prekriven već par godina.
 • All inclusive hoteli (ograđeni prostori i sadržaji, samo za goste hotela ) – mnogi bi željeli imati status all inclusiv i na plažu ZR
 • Bolska fjera bila je nešto skromnija navodno radi koronavirus  situacije, ali po meni, neshvatljivo je da nije bila prigodna sjednica Općinskog vijeća.   Međutim,  istovremeno na izletničkim brodovima, po rivi i u kafićima su mirno mlađi i stariji turisti sjedili ne na distanci i sve do rane zore
 • Nelegalnost ponude pojedinih objekata, neki nemaju vidljivo istaknuto firmu/obrt-djelatnost, nedostaje sanitarni prostor, radno vrijeme. Davatelji proizvoda i usluga (poslovni objekti ili jedinice) u Bolu, nerijetko imaju sjedište negdje drugdje, a i to nešto znači.
  Za opće dobro, opću korist nitko ne mari, nebriga je to koja zabrinjava. Znamo li ili želimo li znati što to mi hoćemo a za dobrobiti stvarnog stalnog domicilnog stanovništva
 • Iz Ureda TZ nedostaju brze-aktualne informacije za male iznajmljivače.
 • Zapadno od ZR na cesti skretničari  usmjeravaju automobile na parking ili kamp. Nelegalnost postaje legalnost.  Pojava Glamping  objekata je  ne-planirana.
 • Adrenalinski park je ustvari strašilo za turiste-ljude, životinje i ptice.( Zona R-3 )
 • Naokolo, a i u samom zaštićenom prostoru kompleksa Zlatni rat, te na moru i dalje sidrenje brodova koji oštećuju i -morsku trava  posidonija -, po meni, događa se ekocid.
 • Na vijećnička pitanja odgovor je nerijetko: to kreće na jesen ili proljeće, nije u nadležnosti Općine, čeka se presuda, postupak je u tijeku, radi se na projektu  i tako prođe ne samo jedno mandatno razdoblje. Ima i ljutnje na postavljena pitanja..
 • Mini park sa skulpturom „majka i dijete“ u neurednom okruženju sramoti i spomenik  i prostor, možda spomenik treba dislocirati
 • Ako je pečenjarnica uz cestu i legalna, nije lokacija a ni ono čemu težimo, ako uopće znamo ili želimo znati čemu težimo.
 • Nikad više kao što je bilo i nikad neće bit kao što je moglo bit. ( Soljačić Siniša )
 • Plutačom neograđena plaža na veli most O.K., nije za kupanje, ali je postavljena kabina za presvlačenje, pa onda kome ili čemu ona služi ?

Bol je, dabogda pogriješio i sagriješio, prodan ili predan u „ruke nepoznate“  Ne trebaju bježati od odgovornosti ni vladajući  ni opozicija, a politički, ljudski, rukovodno i  moralno je reći:  Možda smo ipak nešto i negdje pogriješili.

 Zabrinjavajuće

 • Nedovoljna briga o komunalnoj infrastrukturi u najširem smislu tih riječi, a što je prioritetni i glavni zadatak lokalne zajednice.
 • Kućetine/zgradurine, apartmanizacija i dalje  cvatu (nova Odluka o gradnji  i izgrađenosti objekata još nije donesena ).  Koliko ustvari već ili još ima dobivenih dozvola za gradnju „mega“ zgrada-apartmana
 • Stidljivo najavljena dopuna ili NOVI prostorni plan, a bez prethodne inventure-analize stanja u prostoru, ciljeva i vizija održivog razvoja Bola, loše je za sve i svakoga. A programi-projekti i sadržaji usmjeravaju turiste. Ima li to veze s narednim lokalnim izborima?
  Treba izvršiti kontrolu, preispitati postojeće razvojne planove, pa prostornim planom to regulirati, a gradnju kontrolirati.  Vijeće TZ mora dati svoj stav.
  Ista ili slična situacija kao u Bolu je oko sela Murvice, razni sadržaji ili objekti a utješno je što mnoge nekretnine pripadaju drugoj katastarskoj općini.
  Zona R-3 primjer je zavaravanja javnosti i nemoći lokalne vlasti u realizaciji programom-projektom predviđenog  po sadržaju i redoslijedu realizacije.
 • Kod upravljanja pomorskim dobrom, brine indiferentnost onih koji bi trebali biti aktivni.
  Gotovo je zabrinjavajuća nezainteresiranost postojećih političkih, društvenih, prosvjetnih i kulturnih institucija,  gospodarstvenika, udruga, lokalnih turističkih posrednika te pojedinih vijećnika i određenih lidera prema dobrim, a pogotovo prema lošim stvarima i događajima u destinaciji    A visoko  obrazovani,  raznih struka, kao da ne postoje ili kao da se njih ništa ne tiče, malo čudno barem mi se tako čini.   Možda bi „pod zabrinjavajuće“ trebalo prvo naglasiti što čujemo ili pričamo  izvan mjesta sa ex kolegama, poslovnim partnerima, nekim turističkim znalcima lokalnog značenja, dobronamjernicima  a i  višegodišnjim turistima- posjetiteljima  Bola, koji uglas govore: „što ste ovo od lijepog, ugodnog i prepoznatljivog  Bola u zadnje vrijeme napravili“.
  Riva, ulica, kavana govori „sve je umreženo“ a u mjestu nedostaje kritične mase da se umreženosti  suprotstavi, na štogod i na koga god  se to odnosilo. Slijede lokalni izbori pa…
  Lokalni donirani portal je pod kontrolom i zabrinjavajuće je da se mještane o nekim bitnim pitanjima sa sjednica Općinskog vijeća, primjedbama opozicijskih vijećnika, osvrt mještana i nekih stručnjaka cjelovito i objektivno ne izvještava. A dodatno je sramotno da isključivo lokalnu problematiku prenose drugi Brački i ini  portali. To nije dobro za nikoga i nizašto.

Zanemareno a ?

 • Pješačka staza Podborje- V. Gora. Po mom sjećanju o ideji „žičara“ govori se još od polovice šezdesetih godina prošlog stoljeća. Žičara dapače, ali su nužna barem dva osnovna uvjeta: osnovna komunalna i turistička infrastruktura (voda, struja, kanalizacija, ugostiteljski objekti i drugi sadržaji… na V. Gori )  i  baza broja potencijalnih korisnika žičare od 60- 80.000 turista čak i više a tih brojeva na radost ili žalost nema.
 • Muzej u Dominikanskom samostanu, biti će spremno za sljedeće ljeto, sljedeće godine, pa tako iz godine u godinu.
 • Spomen ploča poginulim u Drugom svjetskom ratu, povijesna činjenica, na groblju još nema svoje mjesto. ( Neda Kraljević ).
 • Kuća u kući pa i  takozvani  „dom“ u Murvici, potencijalni su objekti za mnogo sadržaja. (Lokalna vlast  bi trebala  to imati u evidenciji, razmišljati, razgovarati  pa  i… )
 • Kuća Romac- na Račiću zamišljeni muzej povijesti i… ( elaborat  u planu
 • Spomenik „daskašu“ lokacija punta Borka odavno planiran, budžetiran i projektiran, a razlog ne realizacije nije poznat ili možda nekome jeste.
 • Glavni i jedini WC na plaži zlatni rat zahtjeva rekonstrukciju.
 • Lungo mare Drasin -Murvica u planu na jesen, planom dogodine, pa opet dogodine …( o kategorizaciji, tematizaciji plaža već je nekoliko puta pisano).
 • U čemu je vidljivo da ili kako lokalna vlast svojom ulogom (političkom, društvenom, ekonomskom ) doprinosi podizanju turističkog proizvoda i usluga na višu razinu u ovom našem Bolu? Potrebne su tematska sjednica Općinskog vijeća na temu Turizam Bola i uloga TZO Bol.
 • Iza smo ovogodišnje ali i pred vratima nove moguće  korona virusne  ljetne turističke sezone.  Eto destinacijskom stožeru posla i na pretek.  Opozicija (politička-društvena-gospodarska) nije ni u čemu pokrenula hvale vrijedne aktivnosti, a koje su u nadležnosti Općinskog vijeća; javnost rada (okrugli stol ) ili javno okupljanje barem članova njihove liste sa prošlih lokalnih izbora.

Prijedlozi  ( pored zanemarenog … )

 • Već više puta pisano je lokalnoj zajednici i pojedincima kako je ugrožena plaža Zlatni rat koja Bolu turizam znači. Pisano je i o koncesiji i sl. Posebno je naglašeno kako treba formirati stručno radno tijelo radi koncesije i povezanih nužnih mjera zaštite. Dolazak i boravak na plaži  ZR treba naplaćivati. Zaštićeno je  područje i tko želi uživati na svjetski poznatoj plaži treba i platiti. Registrirani gosti destinacije Bol  pristup karticom, a ostali plaćaju. Sve je povezano s prostornim i razvojnim  planom te zaštitom okoliša. Novi zakon o koncesijama je u postupku pa je time problematika izazovnija. Volio bih da griješim, ako tome izazovu ne pristupi lokalna zajednica sa svojim partnerima to će, po meni, u skoroj budućnosti otići u ruke nepoznate. Nije to baš sve jednostavno ali je  nužno, pa je zato i izazovno  (posebni  je elaborat za zaštićenu plažu Zlatni ili dugi-rt-rat ).
 • Parkirališta. Preveliki je broj automobila, već je i biti će sve veći i ozbiljan problem. U skoroj budućnosti rivom, ulicama, šetnicom biti će problem s  biciklima i romobilima.  Zašto ne aparati-automati i naplaćivanje parkinga na javnoj površini, a legalni su i ne mali prihodi lokalnoj zajednici.  Pravne sporove sa ex poduzećem Zlatni rat , po meni, mirenjem, kompromisom treba rješavati ili će  sve biti  kompliciranije, novi kupci-vlasnici  s još manje razumijevanja, pa i skuplji sudski troškovi.
 • Bolska ljetna noć, po meni, iziskuje inovacije – redizajn i …
 • Edukacija, razmjena mišljenja sa mnogima  i za razne stvari;  razgovori sa nositeljima proizvoda i usluga pojedinih djelatnosti u destinaciji.  Biti u ulozi turista-gosta, pokušajte za trenutak ili svih dana boravaka gosta u vašem apartmanu u ulozi tog turiste, pa bi mnogima puno toga  bilo i jasnije i korisnije, ali i podsjetnik za razmišljanje o turizmu i turistima. Potaknuti, razmišljati  i ozbiljnije poraditi bi trebalo na možebitnim dodatnim oblicima turizma kao nadopuna postojećim npr. sportski; zdravstveni (gerijatrijski); pa i vjerski-zašto ne ? Živjeti od turizma nije u suprotnosti sa rečenim “živjeti za turizam“. Ako je turizam u našoj destinaciji gotovo i nažalost jedina djelatnost, naglašeno monokultura, onda živimo za i od turizma..

Opetovano:

 • Novo groblje i pročišćivač  prioritetni su programi i projekti, a za ex turistički kompleks
 • Bijela kuća- trebalo bi dovesti novinare i TV ekipu.
 • Galerija malih formata-  treba organizacijski, propagandno objediniti s aktivnostima TZ i Centra za kulturu općine Bol.
 • Izrada Sociološke studije (demografski-društveni, gospodarski i prostorni razvoj) općine Bol bila bi od višeznačne  koristi.

Nekoliko izreka… ne bez razloga.

 • Tko odustane od svojih želja, počinje umirati.
 • Više budala bolje savjetuju od pametnog.
 • Od goreg može biti još gore. (na dnu dna)
 • Ugled i korist  ne stoje pod istim
 • Nitko se ne kaje što je šutio, ali se mnogi kaju što su govorili.

P.S.  Čitatelje bih podsjetio na objavljeni tekst -studeni  2019-. pod naslovom Planirani i razvojni projekti Općine Bol 2019. – 2025. g. (portal, Bolinfo.hr ) koji u mnogočemu nadopunjuje ovo napisano

Prilika i prigoda je čitatelje i sve mještane podsjetiti da je 8.10.  DAN TZO Bol Čestitam! ( Naime, današnja TZO Bol je pravni sljednik Turističkog društva od 8. 10. 1954.g. odnosno privrednog subjekta Turističkog biroa od 1967.g. i novog Zakona o Turističkim zajednicama RH od 1992.g. )

 

* Stavovi izneseni u kolumnama, vašim vijestima i komentarima osobni su stavovi autora i ne izražavaju nužno stav redakcije portala BOLinfo.hr