21. Božićni koncert učenika Glazbene škole Josipa Hatzea – Dislociranog odjela u Bolu održan je u četvrtak, 14. prosinca, u 19.30 sati u Glazbenoj školi.

Njihove su profesorice Josipa Vrca te Maja Novak.

Prvi su klavirski nastup imale Celina Marčić, Ana Novačić, Jelena Bošnjak, Nora Rupnik i Sara Kambović, sve polaznice prvog razreda, dok su iz viših razreda nastupili Nina Lisičar, Mlado Karmelić, Tonka Ivičić, Ema Tomić, Iva Marjanović, Lucija Ivičić te Nikola Borojević iz Sumartina.

U publici su naravno bili oduševljeni roditelji i obitelj, ali i predstavnici škole odnosno učiteljice polaznika i prijatelji iz razreda te općine, zamjenik načelnika, Jakov Okmažić.

Glazbena škola nastavlja s radom nakon zimskih praznika.