U okviru projekta “Zelena knjižnica”, Srednja škola Bol raspisuje nagradni natječaj za najbolju fotografiju okruženja u kome živite. Fotografije mogu odražavati pozitivne i negativne strane ljudskog djelovanja na sredinu u kojoj živimo, netaknute pejzaže, ali i sve što doživljavate kao upečatljivo i vrijedno pažnje. Učenik/ca može poslati naviše tri (3) fotografije na email adresu [email protected] ili ih donijeti osobno na USB-u. Dopušteno je slati samo autorske fotografije. Prihvačaju se crno-bijele i fotografije u boji. Uz fotografije treba priložiti ime i prezime te razred.

Fotografije se primaju od 25.10. do 15.12.2017.

Ocjenjivačko povjerenstvo će od pristiglih radova odabrati najbolje vodeći računa o ideji, tehničkoj kvaliteti, zanimljivosti i kvaliteti prikaza zadane teme.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole. U suradnji sa Centrom za kulturu bit će organizirana izložba najboljih radova.

Osvrnite se oko sebe i sudjelujte u natječaju!