Izvještaj broja noćenja za listopad i kumulativno za prvih 10 mjeseci 2017.

Prema izvještaju e-visitor za Splitsko Dalmatinsku županiju, broj noćenja za listopad u Općini Bol je 3.283 što je nažalost samo 67% prošlogodišnjeg ostvarenja od 4.889 noćenja, odnosno pad broja noćenja od 33% u odnosu na listopad 2016.!

Kumulativno prvih 10 mjeseci ove godine Općina Bol je ostvarila 633.229 noćenja, što je u rangu sa prošlom godinom kada je u Bolu ostvareno 632.318 noćenja. Broj domaćih gostiju je pao za 26%, dok je broj stranih gostiju porastao za 2%.

Dok je kompletna županija ostvarila porast od 12% za prvih 10 mjeseci 2017 godine, Bol je ostao na razini 2016 sa skromnim rastom od 0,14%.

Cijeli izvještaj u pdf formatu možete preuzeti ovdje.