Tekst: Sanja Baković | Foto: Anna Hero

Od ranoga jutra u Bolu je sunce jako, dan je pun blistave svjetlosti, bonaca je, a cvrčci su glasni i ustrajni, traje njihov koncert. Danas je Gospa od Sniga. Bolska fjera. Bolska fešta. Nama je i dan Općine Bol i veliki državni praznik, Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja,  sve se poklopilo. Ispeć će se bokun janjetine, stariji koji još drže do običaja dici će plotit fjeru.

U pozadini fjere ili Gospe Snježne vrlo je stari katolički blagdan koji seže u 13. stoljeće. Prema legendi 5. kolovoza, u Rimu je pao snijeg 325. godine. Bogorodica se ukazala u noći 3. kolovoza 352. g. tadašnjem papi Liberiju i rimskome patriciju Ivanu, te im naredila da joj sagrade crkvu na onome mjestu koje će biti označeno snijegom, koji će padati te noći.

Zaista je u noći, 5.kolovoza usred ljeta pao snijeg na brežuljku Eskvilinu u Rimu. Sagrađena je bazililika pod imenom Santa Maria Maggiore (Sveta Marija Velika). Bazilika se također zove i Sancta Maria ad nives” – Gospa od snijega. Na našoj obali osim u Bolu, Gospa od Sniga slavi se u Kukljici na Ugljanu,  Vidu pokraj Metkovića…

Od ranoga jutra u Bolu je sunce jako, dan je pun blistave svjetlosti, bonaca je, a cvrčci su glasni i ustrajni. Snijeg izgleda neće pasti. Ne bi baš ni trebalo sad kad toliko ljudi uživa u kupanju, sunčanju, ljetu…Gospa do Sniga zapravo je metafora, simbol za vjeru da su čuda moguća. Da može pasti snijeg i u kolovozu, da se  može ostvariti nemoguće ako je vizija snažna i velika.

Na današnji dan zaštitnice Bola Gospe od Sniga, poželimo nešto veliko i dobro za sve nas, čak i ako se čini nemoguće, kao što se činilo nemoguće da u kolovozu može pasti snijeg.