Kako je i najavljeno iz Općine Bol, danas je zatvoren sav promet na rivi, a zbog radova na preuređenju kuhinje u hotelu Kaštil, za koje se danas koristi 50 tonska dizalica.

Nadamo se da će nakon preuređenja s fasade biti uklonjen i premješten dimnjak u Vužića kali, kao i da ventilacija neće više mastiti ni kamen ni ulicu.