Na drugoj sjednici vijeća, u sklopu vijećničkih pitanja, a za vrijeme rasprave o apartmanizaciji, Mate Petrić postavio je  pitanje o stanju opskrbe vodom u Bolu. Načelnik je rekao da je to pitanje postavljeno Vodovodu Brač i da se čeka odgovor. Budući da je Općina Bol sada dobila službeni odgovor Vodovoda Brač o stanju opskrbe pitkom vodom, isti prenosimo u cjelosti.