Izvor: Pokret Otoka / otoci.eu | Foto: Anro Nigojević

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Gradovi i općine koje imaju važeći plan gospodarenja otpadom Fondu trebaju  dostaviti podatke o potrebnom broju spremnika za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona, plastike, stakla, tekstila i  biootpada. Poziv će biti otvoren 45 dana te će se nakon toga na osnovu prikupljenih podataka znati točan iznos ukupne investicije, a koja bi prema okvirnim procjenama mogla iznositi više od 200 milijuna kuna.

Sredstva za ovu namjenu osiguralo je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kroz Operativni program „Konkurentnosti i kohezija“ –  85% investicije će se tako sufinancirati iz europskog Kohezijskog fonda, dok 15% sredstava moraju osigurati jedinice lokalne samouprave u svojim proračunima.

Osigurane podrška i regionalne radionice za objašnjenje uvjeta prijave na poziv

Tijekom cijelog perioda prijave prijaviteljima će biti osigurana i stručna podrška Fonda, a Ministarstvo i Fond će također organizirat tijekom ovog mjeseca regionalne radionice na kojima će predstavnicima gradova i općina te komunalnih tvrtki detaljno objasniti uvjete prijave na javni poziv.

Po završetku javnog poziva Fond se s objedinjenim zahtjevom prijavljuje na ograničeni poziv Ministarstva zaštite okoliša i energetike u svojstvu korisnika EU sredstava, a nakon odobrenja prijave Ministarstvo donosi Odluku o financiranju te s Fondom sklapa Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Nakon toga Fond raspisuje  objedinjeni postupak javne nabave. Očekivani rok isporuke biti će sukladno terminskim planovima odabranih ponuditelja na javnoj nabavi.

Cijeli tekst poziva s pratećom dokumentacijom možete pronaći na LINKU