Bolska mesnica Tino pridružila se američkoj i već svjetskoj tradiciji visokih popusta na crni petak (Black friday). Nije bilo padanja u gužvi na ulazu, a ni redova u Vužića kali, ali je bilo zabavno vidjeti da se i u Bolu prate trendovi.

I bolska mesnica Tino u trendu!