Tekst: BOLinfo.hr / DuList / HBK | Izvor: IKA (Informativna Katolička Agencija) | Foto: DuList

Danas u podne Hvarska je biskupija dobila novog biskupa. Monsinjora Slobodana Štambuka zamijenio je don Petar Palić. Hvarskoj biskupiji pripadaju Hvar, Brač, Vis, Šćedro i neki manji otoci. Sjedište biskupije je u gradu Hvaru.

Imenovanje je objavljeno danas, 9. ožujka, u Vatikanu, Zagrebu, Hvaru i Dubrovniku. Mons. Petar Palić na ovu službu dolazi nakon što je mons. Slobodan Štambuk, dosadašnji hvarski biskup, navršio kanonsku dob za umirovljenje te je prema kanonu 401 Zakonika kanonskog prava podnio ostavku koju je Sveti Otac prihvatio.

Don Petar Palić podrijetlom je iz Janjeva, najstarije hrvatske dijaspore na Kosovu. Rođen je 3. srpnja 1972. godine u obitelji pok. Antona i Zore r. Gucić u Prištini, tadašnjoj Skopsko-prizrenskoj biskupiji.

Nakon osnovne škole pohađao je Klasičnu gimnaziju u Skoplju i Subotici te od 1990. do 1995. godine Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

U listopadu 2005. godine upisao je poslijediplomski studij na Teološkom fakultetu Karl-Franzens Sveučilišta u Grazu, na kojem je postigao doktorat iz teologije 2009. godine.

Za svećenika Dubrovačke biskupije zaređen je 1. lipnja 1996. godine. U Dubrovačkoj biskupiji obnašao je razne službe: službu predstojnika Katehetskog ureda (1996. – 2005.), službu osobnog tajnika dubrovačkog biskupa (1998. – 2005.), službu ravnatelja Ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika (1999. – 2007.), službu biskupskog vikara za pastoral (od 2009.), službu generalnog vikara Dubrovačke biskupije (2011.-2017.). Za vrijeme poslijediplomskog studija upravljao je župom Dobl u biskupiji Graz-Seckau u Austriji (2005.-2008.).

Godine 2003. bio je predsjednik Središnjeg odbora za pripremu posjeta Svetog Oca Ivana Pavla II. Dubrovniku, te predsjednik Organizacijskog odbora Susreta hrvatske katoličke mladeži u Dubrovniku 2014.

Predstojnik je Stolnog kaptola Svete Marije u Dubrovniku, a bio je i član Vijeća HBK za katehizaciju i novu evangelizaciju.

Novoimenovani hvarski biskup uputio je pozdrav svim svećenicima, redovnicama, redovnicima, vjernicima laicima i svim ljudima dobre volje Hvarske biskupije, na sva tri njezina otoka: Hvaru, Braču i Visu, poručivši: “Molim Gospodina, da nam korake učvrsti i daruje snagu u izgradnji Kraljevstva Božjega i u naviještanju Božje ljubavi i milosrđa

Podsjetimo, dosadašnji hvarski biskup bio je mons. Slobodan Štambuk, rođen 1941. u Selcima na Braču. Gimnaziju i studij teologije završio je u Zadru, za svećenika Hvarske biskupije zaređen je 1966., također u Selcima, a župničku je službu vršio u više župa na otocima Hvaru i Braču. Sveti Otac Ivan Pavao II. imenovao ga je hvarskim biskupom 30. ožujka 1989. godine, za biskupa je zaređen 30. travnja iste godine u Hvaru, a niz godina bio je predsjednik Vijeća HBK za misije.

Više pročitajte u članku IKA (Informativne Katoličke Agencije).