Mini kruzer “San Antonio” koji se nedozvoljeno sidri na punti Zlatnog rata danas je sidrom izukao optički kabel položen u moru.

Nedozvoljeno sidrenje u Bolu je veliki problem na koji nažalost ne reagiraju djelatnici kapetanije, puštajući turističke brodove da čine što hoće, uništavaju morsko dno, sijeku optičke kablove, što je sljedeće?

Mini kruzer "San Antonio" sidrom izvukao optički kabel