Danas je u Osnovnoj školi Bol otvorena nova informatička učionica čije je uređenje i opremanje financirala Općina Bol.

Ravnatelj Bartul Bakulić zahvalio je načelniku Tihomiru Marinkoviću na podršci, a poklon iz Rusije uručili su mu i bolski robotičari sa svojim mentoricama kao znak pažnje za stalnu potporu robotici.

Načelnik je čestitao robotičarima na velikom uspjehu u Rusiji, a obećao je i dalje podržavati robotiku kao i pomoći u daljnjem uređenju školske zgrade.