Izvor: LAG Brač

Lokalna akcijska grupa Brač (LAG) danas je objavila novi natječaj vezano za ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu na području LAG-a Brač, s ukupno raspoloživim sredstvima od 1.496.585,76 HRK i 20.000 eura javne potpore po nositelju projekta. Rok za podnošenje prijava je od 4. siječnja do 4. veljače 2019. godine. Prijaviti se mogu lokalna samouprava, ciljane udruge, trgovačka društva, javne ustanove… Detalji natječaja u nastavku.

 

2. LAG Natječaj za provedbu tipa operacije 3.3.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ (TO 7.4.1. PRR)

LAG Brač objavljuje, dana 18.12.2018. godine, drugi LAG Natječaj za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, za tip operacije 3.3.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – sukladna Mjeri 7.4.1 PRR, temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a Brač 2014.-2020.

PREDMET NATJEČAJA: Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu na području LAG-a Brač.

UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA na ovom LAG natječaju: 1.496.585,76 HRK

VISINA JAVNE POTPORE po nositelju projekta iznosi najviše: 20.000 EUR

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

  • jedinica lokalne samouprave
  • trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
  • javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
  • udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
  • vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
  • lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA: 04.01.2019. – 04.02.2019.

Tekst natječaja s pripadajućim obrascima, prilozima, uvjetima natječaja i prijave preuzimaju se na stranici LAG Brač.