Tekst: Antonia Dobrota | Izvor: Otoci.eu

Usvojen Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak – paušal za iznajmljivače od 1. siječnja 2019. u rasponu od 150 do 1500 kuna

Na 10. sjednici Sabora, u srijedu 21. studenoga 2018. je izglasan novi Zakon o porezu na dohodak, u paketu s ostalim zakonima tzv. Marićeve reforme.

Najžustrija rasprava se vodila oko poreza na dodanu vrijednost, kod kojeg su i usvojena jedina dva amandmana, dok su svi ostali amandmani odbijeni.

Odbijeni su i amandmani oporbenih zastupnika koji su tražili da se maksimalni mogući iznos paušala za privatne iznajmljivače smanji na 600,00 kuna i da se, u slučaju da jedinice lokalne samouprave ne donesu odluku o visini paušala u propisanom roku, zadrži aktualni iznos paušala po krevetu i smještajnoj jedinici u kampu.

 

750 kuna paušala za neodlučne JLS-ove

Konačni prijedlog Zakona je donio novinu koje u prijedlogu na Javnoj raspravi, zaključenoj 6. rujna 2018., nije bilo. Naime, u prijelaznim i završnim odredbama u članku 30., novoga Zakona o porezu na dohodak, stoji:

(1) Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave obvezna su za 2019. godinu donijeti odluke iz članka 17. ovoga Zakona kojima će se propisati visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu do 31. siječnja 2019. godine te iste dostaviti Poreznoj upravi najkasnije do 15. veljače 2019. godine. Donesena odluka se primjenjuju sve do donošenja nove odluke sukladno članku 17. ovoga Zakona. 

(2) Ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne donese odluku u propisanom roku, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, određuje se u iznosu od 750,00 kuna. 

Stvar je jasna – ako naša jedinica lokalne samouprave ne donese odluku o visini paušala na vrijeme, umjesto 300,00 kuna, paušal ćemo platiti 750,00 kuna po svakom krevetu u smještajnom objektu ili jedinci kampa u 2019. godini. To je 250 % u odnosu na sadašnju visinu paušala!

 

Kreveti šaptom pali

Porezna reforma je izglasana glatko, a sam Zakon o porezu na dohodak usvojen s većinom od 79 glasova, s jednim suzdržanim i 51 zastupnikom protiv prijedloga.

Manji broj građana od broja saborskih zastupnika se odazvao na Javnu raspravu o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak. Bilo je svega stotinjak komentara. Kada se to usporedi s brojkom od preko 90.000 privatnih iznajmljivača, izgleda da domaćini ne brinu o visini paušalnog poreza u obiteljskom smještaju.

Činjenica je da bi novi Zakon o porezu na dohodak, koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine, mogao značajno utjecati na kućne budžete preko 90.000 domaćinstava, od kojih je većina u ruralnim i slabo razvijenim turističkim destinacijama. Primjerice, na otocima sezona traje mjesec ili dva i prihodi su od pružanja usluga u domaćinstvima tek nešto više od dostatni za pokrivanje troškova poslovanja i promociju smještaja.

Pitanje sada glasi: Je li uvođenje novih restrikcija i većih davanja način za podizanja kvalitete turističke i smještajne ponude i poticanje malog poduzetništva na preusmjeravanje u druge gospodarske grane i razbijanje monokulture, ili je samo dodatni impuls za rast crnog tržišta i daljnje iseljavanje hrvatskih građana?