Dr. Nikša Šimetović, Boljanin sa stalnom adresom u San Marinu i ugledan liječnik  još jednom pismom podsjeća Općinu Bol i sve uključene koliko je važno da Bol što prije dobije defibrilatore koji mogu spasiti ljudski život u kritičnim situacijama. Naime, dr. Šimetović pokrenuo je inicijativu nabavke mreže defibrilatora za Bol.

O defibrilatorima i akciji  je naš portal već pisao, no ponavljamo važnost nabave ovih aparata nakon što se dr. Šimetović ponovno javio pismom i našem portalu nakon što je proučio proračun Općine za 2018. godinu u kojem nije predviđen trošak defibrilatora. Dr. Šimetović napominje kolika je važnost projekta nabave defibrilatora jer čovjek i njegovo zdravlje mora biti stavljeno u prvi plan.

Ističe da je potrebno i lokalnog liječnika upoznati s projektom, potom organizirati predavanja u suradnji s liječnicima hitne medicine i informirati mještane o korištenju defibrilatora i spašavaju ljudi s kardiološkim problemima. Uz samu nabavu defibrilatora potrebno je programirati tečajeve za upotrebu defibrilatora i odrediti ciljne skupine za provođenje rane defibrilacije.

Defibrilator bi trebali imati svi bolski hoteli i to postavljene na vidnom mjestu. Kazao je da će sam nabaviti za Bol jedan defibrilator, a za nabavku ostalih dobio je ponudu tvrtke Philips po cijeni od 1000 do 1200 eura, uz baterije od 165 eura plus PDV. Aparati moraju imati certifikat da ga mogu upotrebljavati i laici.

Dr. Šimetović ističe daje vrlo važno educirati mještane. Postojanje defibrilatora spada u kulturu življenja određenog mjesta, i mora postojati čak i ako upotreba aparata nije česta, a jedan ljudski život, kaže, vrijedi više od svih defibrilatora.