Prije dva dana podignut je stupić radi zaustavljanja prometa na Loži, a danas i kod Župne crkve. Rampa iznad Marinera bit će aktivirana nakon završetka turističke sezone, kako doznajemo, a tada počinju radovi i postavljanja kamena i uređenja trga ispred škole i Marinera. U situacijama kada će biti potrebno spustiti stupić za prolaz automobila, to mogu napraviti komunalni i prometni redar, te pojedini djelatnici Grabovog rata.