Kao što ste mogli i sami primijetili, već se neko vrijeme radi na školskoj zgradi na Rudini. Fotografirali smo dijelove unutrašnjih i vanjski zahvata, a donosimo i nekoliko informacija o početku radova i trenutnim rezultatima.

Neki su se roditelji s pravom zabrinuli da bi moglo doći do  eventualnih novih oštećenja na školi nakon ovog nedavnog potresa u Bolu, budući da je upravo prošli jači potres i napravio štetu zbog koje je nastava  osnovne i srednje škole odmah premještena u zgradu na Benačici.

Tada su OŠ i SŠ škola zajedno uputili dopis Županiji, a vezano za oštećenja, tražeći hitan nadzor, procjenu  te pomoć u sanaciji.

Osnovna škola nedavno je dobila sredstva od Županije pa smo se za točne informacije o radovima obratili ravnatelju Osnovne škole Bol, Bartulu Bakuliću koji nam je potvrdio da je u tijeku sanacija oštećenja školske zgrade na Rudini od posljedica potresa iz 12. mjeseca 2016.

Radovi u unutrašnjosti se privode kraju, a u tijeku je i sanacija ozbiljnih pukotina na istočnom pročelju zgrade (fotografije pukotina u prilogu dobili smo od ravnatelja).

Prema nalazu sudskog vještaka za građevinarstvo, potresom je tada bila narušena statika zgrade i nastava se nije smjela održavati. Sredstva za sanaciju ipak su  odobrena od strane Osnivača odnosno Županije Splitsko-dalmatinske i to  rebalansom 11.12.2017.

Ostaje riješiti problem krovišta koje je u prilično lošem stanju. Višegodišnje prokišnjavanje uzrokovalo je oštećenja stropova, zidova i podova unutar zgrade. Isto tako, dodaje ravnatelj, potrebno je riješiti i pitanje uknjižbe vlasništva.

Svakako, na školi se radi i stvari se polako, ali sigurno rješavaju.

Iz perspektive mještana i roditelja, vjerujemo da će se i sve druge stvari i problemi oko škole, zgrada i nastave, riješiti uskoro i pozitivno, a za dobrobit prvenstveno učenika, a onda i cijelog školstva u Bolu.