Nastavlja se bušenje zbog geofizičkog istraživanja za projekt buduće luke u Bolu. Sada se buši u moru na poziciji gdje bi trebao biti nasipan novi lukobran.

Primili smo nekoliko zabrinutih pritužbi mještana koji zadnjih dana promatraju kako napreduju radovi na dovršetku dječjeg igrališta u šumici ispod Doma za starije. Nažalost, ako se nastavi ovakvim tempom izgledno je da će radovi trajati cijelo ljeto, a ne kako je bilo planirano do 1.6.

Drugi slučaj je u šumici na Zlatnom ratu, gdje još uvijek traju građevinski radovi. Betonira se i gradi na postoljima za 17  novih kućica. Radovi su predviđeni do druge polovice 6. mjeseca.