Tekst: Inicijativa Mladih | Video: Vinko Kale

U petak navečer održana je u Teatrinu tribina pod nazivom “Projekt Borak –  sumrak našeg Bola”. Ovog puta bilo je preko stotinjak okupljenih Boljana i ljubitelja Bola! Prisutni su bili i neki od vijećnika: Nataša Paleka Jakšić, Tonči Kukoč i Katarina Marčić. Na samom početku došao je i Mate Petrić koji je rekao da ne može ostati do kraja tribine, ali je htio izraziti svoje mišljenje kako je protiv ovakvog projekta. Tribina je održana u organizaciji Udruge za bolji Bol, Pokreta otoka i Inicijative mladih Bol. Nakon duljeg izlaganja Josipa Bačića i Ane Marije Botteri o štetnosti projekta gradnje novog TUI resorta na širem području današnjeg hotela Borak i hotelskih parkirališta, popraćenog foto prezentacijom, sudionicima je otkrivena šira priča zakopana dublje u samoj dokumentaciji, a koja se bitno razlikuje od onog što se do sada prezentiralo vijećnicima u općini i cijeloj javnosti.

Uništavaju se privatni iznajmljivači

Govorilo se o previše smještajnih kapaciteta u Bolu i kako se negativni efekti već osjećaju kod bolskih privatnih iznajmljivača. Izneseno je kako je u Bolu u zadnjih godinu i pol dana na tržište stavljeno više od 1200 ležajeva, a kada uzmemo u obzir da se ne prijavljuju svi ležajevi radi kategorizacije, a da se mnogi uopće ne prijavljuju već su evidentirani kao stanovi za prodaju, možemo zaključiti da se radi o puno većoj brojci koja premašuje i 2500 ležajeva. Spomenuto je i da bi uskoro Hotel “Bijela kuća” i hotel “Park” trebali biti stavljeni u funkciju, isto tako je najavljeno da bi hotel “Bretanide” mogao dobiti još jedno krilo. Sve spomenuto znatno će utjecati na popunjavanje kod privatnih iznajmljivača, u ovo se naravno ne ubraja neplanska i sumanuta apartmanizacija koja se nastavlja na drugim lokacijama  s dopuštenjima za ogroman broj apartmana po objektu. Kad se uzme u obzir da se situacija u drugim destinacijama na Mediteranu poput Turske, Grčke, Egipta i Tunisa polagano, ali sigurno stabilizira, svakome je jasno kako će tu proći Boljani koji  žive od iznajmljivanja u jednom od najskupljih mjesta u Hrvatskoj!

Spomenuto je da već prema postojećem planu investitor novog projekta Borak (TUI Magic Life) ima pravo na proširenje objekta za 200%, te se takvo proširenje smatra više nego primjerenim.

Na tribini je i istaknuto kako se ne radi samo o hotelu Borak već ovakav UPU donosi i mogućnosti dogradnje na drugim djelovima zone, te da se u prvoj fazi planira veliki TUI all inclusive resort na kompletnom području hotela Borak i Bonaca, te parkinga.

Bolskim ugostiteljima i trgovcima ništa

Naravno, za takav mega resort postoje i planovi za pomorsko dobro s pristaništem za katamarane na plaži Borak, koji bi dovodili goste direktno iz splitske zračne luke u resort. Pošto su plaže prekapacitirane već sad za više od 150%, nikakvo dohranjivanje ne može zadovoljiti ovakvu potražnju i brzinu izgradnje novih smještajnih kapaciteta.

Novi Zakon o pomorskom dobru u finalnoj verziji omogućuje hotelskim lancima i turističkim naseljima isključenje javnog korištenja samih plaža do 70%, tako da pretjerano dohranjivanje plaža ne samo da devastira podmorje već stavlja same plaže pod kategoriju uređenih što omogućava sve navedeno.

Kako su u resortu predviđeni svi sadržaji,  od dućana do restorana i ostalih komercijalnih sadržaja, te se radi o all inclusive konceptu, bolski ugostitelji i trgovci mogu zaboraviti na ikakve pozitivne efekte.

Problemi s vodom

Iz dokumentacije je pokazano kako su priče o 5 zvjezdica, desalinizatoru samo priče pošto u dokumentaciji desalinizator nigdje nije predviđen, a vidi se da i 5 zvjezdica nisu obvezujuće. S druge strane, priča da će dolaziti bogati gosti koji plaćaju 180 – 200 EUR za noć u all inclusive resortu je samo priča jer ako se pogleda na web stranici TUI Magic Life resortova, evidentno je da se 7 noći u špici sezone uključujući i letove naplaćuju oko 600 EUR, a vlasnik naravno ima pravo određivati cijenu i kako to tržište diktira!

Na tribini su prezentirana očitovanja samog vodovoda iz kojih se vidi da je uz dogradnju županijske ceste potrebno i polaganje novog vodovoda na relaciji Omiš – Brač. Pošto ovakvi projekti traju po 5 godina, a nekad i duže, pitanje je što će biti s vodom, pošto se već troše rezerve za Hvar. Dogradnju vodovoda plaćaju svi korisnici preko svojih računa. Pošto desalainizator nije predviđen dokumentacijom, u slučaju da se i napravi, nosi negativne posljedice za podmorje pošto povećava salinitet dijela podmorja na kojem se nalazi ispust.

Vijećnici ne podržavaju projekt

Za vrijeme pitanja i odgovora mještana, vijećnike se pitalo podržavaju li ovakav projekt i jesu li voljni potpisati zahtjev za referndumom ako do toga dođe. Svi prisutni vijećnici izjasnili su se da ne podržavaju ovakav projekt te da su voljni potpisati zahtjev za referendumom.

Prisutnima se obratio i vijećnik Tonči Kukoč koji je rekao da je Boljanin koji voli Bol te da on svoje prihode ima, te da neće glasati protiv Boljana i Bola, a da se u pozadini odvijaju svakakve trgovine i kombinacije. Na pitanje iz publike što se točno odvija u pozadini, rekao je da ne smije o tome.

Glavno pitanje nakon tribine bilo je kakvu korist imaju Boljani od ovog projekta i čije interese će braniti vijećnici: interese Boljana ili multinacionalnih korporacija?

Na kraju su svi pozvani da obavijeste svoje susjede, prijatelje, sumještane i ostale vijećnike o tome što se događa te da pomognu u daljnjim akcijama.