Zimsko računanje vremena počinje noćas, u nedjelju 28. listopada u 3 sata ujutro, kada se kazaljke pomiču jedan sat unatrag možda i posljednji put.

Sve su naznake da će završiti praksa prema kojoj se dva puta godišnje kazaljke ljeti pomiču naprijed, a zimi unatrag, čime se na umjetan način dan produljuje i skraćuje. Prijedlog je da se sve zemlje članice Europske unije slože oko jedinstvenog računanja vremena, najvjerojatnije ljetnog. Sve nacionalne vlade zemalja članica do 31. ožujka iduće godine trebale bi se izjasniti oko toga kakvo računanje vremena žele. Zimsko računanje vremena donosi manje dnevnog svjetla u poslijepodnevnim satima, a više u jutarnjim, dok ljetno računanje vremena donosi više dnevnog svjetla u poslijepodnevnim satima, a manje u jutarnjim satima.

Kako bilo, ovoga vikenda spavamo jedan sat dulje!