Tekst: Petra Kokeza | Foto: Petra Kokeza

Učenici Srednje škole BOL i Osnovne škole BOL obilježili su Dan voda.

Osvijestili su koliko je važno paziti i čuvati pitku vodu koju imamo, te koliko smo blagoslovljeni da živimo u državi koja nema problema s nedostatkom pitke vode.

Naš plavi planet čini 71% more i 29% kopno.

Od ukupne vode na Zemlji 97,5 % otpada na slanu vodu, a samo je 2,5% slatka voda. Samo jedan maleni dio slatke vode dostupan je za korištenje, a ostalo se nalazi zarobljeno u snijegu i ledu na polovima.

Zbog važnosti vode u čovjekovu životu Ujedinjeni narodi su 22. ožujka proglasili Svjetskim danom voda.

Učenici su naučili kako što racionalnije koristiti vodu koju imamo na raspolaganju.

ČUVAJMO VODU, JER VODA JE ŽIVOT!!!