Sinoć, u utorak, 29. siječnja 2018., održana je u Domu kulture u Bolu informativna radionica LAG-a BRAČ za mala poljoprivredna gospodarstva.

Dio je to provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a Brač i priprema za provedbu prvih natječaja na LAG razini u 2018. godini.

Tema prve informativne radionice bila  je provedba mjere 1.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”.

Iako bez gužve na prezentaciji, radionica je ipak bila uspješna i interaktivna, a prisutni mještani zadovoljni informacijama koje će valjda prenijeti ostalima kojima mogu koristiti.

Naravno da se i svi ostali  mogu za sve informacije javiti radnim danima u ured LAG-a na adresi Žedno drage 37, u centru Arnerić, u Supetru, ali i na mail [email protected].

Na prezentaciji je bila riječ o tipu operacije sukladnom mjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

Prihvatljivi korisnici ove mjere su mala poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 2.000 eura do 7.999 eura upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi.

Prijavitelji moraju imati sjedište na području LAG-a Brač na kojem se mora i provoditi ulaganje.

Radionica je nudila priliku detaljnijeg informiranja o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima, kriterijima izbora te postupcima za prijavu i dodjelu sredstava na LAG natječajima.

Informativne radionice održat će se u svakoj od jedinica lokalne samouprave, a LAG Brač najavljuje i nove skore dolaske u Bol.