Danas su djelatnici Grabovog rata uklonili palmu na Loži, a snimili smo i odraslu jedinku palmine pipe.

Doznajemo i da ista sudbina čeka i jednu od ‘Tri palme’ ispred Konzuma, budući da je prva zaražena palma koja se osušila (prva sa istočne strane) potpuno mrtva i nju će se uskoro ukloniti. Ostale dvije palme još pokazuju znakove života i nastavit će ih se tretirati u nadi da će se oporaviti.