Tekst: Pokret Otoka

Nakon dva desetljeća, Hrvatski sabor je donio novi Zakon o otocima koji treba osigurati uvjete za demografsku i gospodarsku revitalizaciju otoka i njihovu samoodrživost.

Otok se definira kao područje s razvojnim posebnostima, a uvodi se pojam otočnosti – skup geografskih, društvenih, povijesnih, gospodarskih i ekoloških posebnosti proizašlih iz potpune okruženosti morem.

Uvodi se novi model razvrstavanja otoka i novi pristup strateškom planiranju njihova razvoja. Proširuje se uporaba postojeće otočne iskaznice da sva prava temeljem zakona budu na jednom mjestu. Zakon obuhvaća mjere subvencioniranja javnog pomorskog i cestovnog prijevoza, besplatni prelazak mosta, izjednačavanje cijene pitke vode na kopnu i na otocima za kućanstva i za gospodarstvenike i dr.

Zakon uvodi otočne koordinatore čiji će rad financirati Ministarstvo regionalnog razvoja putem županijskih razvojnih agencija te će se voditi računa da se na svakom otoku u svakom trenutku znaju i pripremaju projekti na zajednički način.

Stručni tim Pokreta otoka sudjelovao je u izradi ovog Zakona i u okviru mogućnosti koje su nam dane uvrstio svoje komentare, a najponosniji smo upravo na uvođenje lokalnih koordinatora koji bi mogli poboljšati komunikaciju između otočana i donositelja odluka te osigurati razvoj koji je u interesu svih otočnih dionika, a osobito otočana koji na otoku žive preko cijele godine.

Radi se o jednom od najkompleksnijih Zakona za provedbu jer ista ovisi o brojnim drugim Zakonima i koordinaciji gotovo svih Ministarstava i ostalih nadležnih tijela i institucija.

Smatramo da je Zakon dobar, da ima prostora za poboljšanje kao i u svemu u životu, no da je proces njegove izrade bio izuzetno inkluzivan i uvažio brojne prijedloge i primjedbe otočana kako kroz radnu skupinu tako i kroz e-savjetovanje.

Pravi posao svih nas tek čeka jer se mora donijeti niz pravilnika, procedura i strategija za njegovu provedbu te nikome u ovom procesu neće biti lako tim više što je broj kritičara, protivnika i destruktivaca puno veći od onih što zaista rade i trude se da iz cijelog procesa svi, a pogotovo otočani dobiju najviše.

“Vrata” Pokreta otoka su otvorena svima koji imaju konstruktivne prijedloge i spremni su preuzeti odgovornost i inicijativu u daljnjem razvoju otočnih politika i praksi.