Bolske su poznate tri palme ovih dana ostale bez treće družice. Ime koje je nosila i trgovina i kafić i prostor morat će umjesto Tri palme postati Dvi palme, barem na neko vrijeme. Još prije desetak dana na poziv Grabovog rata tretirana je ponovo jedna od palmi ispred Konzuma, a koja se nedavno počela sušiti.

Danas su djelatnici Grabovog rata uklonili suhe grane da ne bi pale i ozlijedile prolaznike.

Zabrinjavajuće je da se i palma na Loži suši od vrha prema dole, naime vrh koji je najmlađi se počeo sušiti baš kao što je to bilo s palmom ispred Konzuma.

Zasad se ne može sa sigurnošću reći koji je uzrok naglom propadanju palmi, ali je pojava primijećena i na drugim mjestima na obali. Ostaje nam nadati se da će se i naše palme oporaviti kao što je to bio slučaj s jednom u Dubrovniku.

Dodatne infornacije o palmama:

Grabov rat je počeo s tretiranjem palmi u ožujku kako je i preporučeno, a palme se tretiraju svakih 35-40 dana. Budući da se spomenuta palma počela naglo sušiti, djelatnici Grabovog rata su ekipu za tretiranje pozvali da dođe ranije od planiranog idućeg tretiranja. Rečeno je da palma ipak nije zaražena i ne zna se od čega je propala, a moguće je više objašnjenja. Jedno je da je korijenje oštećeno s vremenom i da ima nedovoljno mjesta za razvijanje, zatim da joj je možda i tretman naškodio, a neki spominju i Domestos koji se izlije u zemlju nakon pranja Konzuma!