Danas je bio zadnji dan radova na skulpturama koje će kao jedinstveni kulturni proizvodi još jedne kiparske kolonije ostati na poklon Bolu.

Umjetničke akademije iz Splita, Osijeka i Rijeke ove su godine u Bol poslali izabrane studentice završnih godina, a to su bile Frančeska PilićAntea Biskupović ( Akademija Split), Doris Despot (Akademija Osijek), Nika Laginja ( Akademija Rijeka), a s njima i predstavnik lokalnih snaga, naš budući akademski kipar Stipe Kraljević.

Njih je sve vrijeme pratila Vesna Ristovski, voditeljica Kolonije, ali i nezamjenjivi selački majstor i klesar Zoran.

Koloniju je obilazio i mentor Matko Mijić te domaćini i organizatori iz Bola, načelnik Tihomir Marinović te ravnateljica Centra za kulturu, Ivana Bošković Ivičić.

Danas su se svi susreli bez kamena, alata i prašine,  na završnom ručku na terasi Santo.

Prekrasne nove slulpture bit će ipak postavljene malo kasnije, na pomno izabranim lokacijama, uz mentore i autore.

Podsjetimo, kiparska se kolonija u Bolu održava od 2007. godine, a posljednjih godina svake druge godine. Tako je posljednja i to 8. kolonija održana  u Bolu od 9. do 22. svibnja 2016., a deveta je krenula od petka 18. svibnja 2018.

Kolonije organizira Centar za kulturu Općine Bol u suradnji s umjetničkim akademijama iz cijele Hrvatske. Uz Općinu Bol za koloniju se brinu njeni mentori osnivači – akademski kipari Kažimir Hraste i Matko Mijić, a najveće zasluge idu voditeljici kolonije od samog početka – akademskoj kiparici Vesni Ristovski.

U povodu jubilarne 5. kiparske kolonije (2011. godine), na Dan općine Bol, svečano je otkrivena skulptura poznatoga akademskog kipara Kuzme Kovačića te tiskana monografija o svih pet godina kolonije u Bolu.

Radujemo se novim skulpturama koje obogaćuju Bol te nadolazećoj jubilarnoj desetoj koloniji u Bolu.