Olujno jugo u Srednjoj Dalmaciji otoke je odsjeklo od kopna pa su u ponedjeljak trajektne i katamaranske linije bile u prekidu. Kako je i za utorak 30. listopada najavljeno jako jugo, dio pomorskog prometa ostaje u prekidu.
Red plovidbe u ponedjeljak, 29.10.2018
Splitsko okružje:
– Katamaranska linija 9604 Split- Hvar- Vela Luka- Ubli u prekidu
– Katamaranska linija 9603 Split- Bol- Jelsa  u prekidu
– Katamaranska linija 9602 Split- Vis u prekidu
– Trajektna linija 604 Split- Vela Luka- Ubli u prekidu
– Trajektna linija 638 Sumartin- Makarska u prekidu
– Trajektna linija 606 Drvenik Veli- Drvenik Mali- Soline (Trogir) u prekidu
– Trajektna linija 632 Sućuraj- Drvenik u prekidu
– Trajektna linija 602 Vis- Split od 15:30 iz Visa u prekidu
– Trajektna linija 636 Split – Rogač u prekidu
– Trajektna linija 631 Split – Supetar u prekidu
– Trajektna linija 635 Stari Grad – Split u prekidu
– Trajektna linija 634 Orebić – Dominće u prekidu
Red plovidbe u utorak, 30.10.2018
Splitsko okružje:
– Katamaranska linija 9604 Ubli – Vela Luka – Hvar – Split u prekidu
– Katamaranska linija 9603 Jelsa – Bol – Split  u prekidu
– Katamaranska linija 9602 Vis – Split u prekidu
– Trajektna linija 604 Ubli – Vela Luka – Split u prekidu
-Trajektna linija 636 Rogač – Split  u prekidu