Svi se sigurno sjećaju velike tramuntane na dan 7. siječnja 2016. godine i to najviše zahvaljujući Frani Marinkoviću koji je tada napravio predivne snimke plaže Zlatni rat koje su poslije obišle svijet.