Sukladno Uredbi o ljetnom računanju vremena u 2018., 2019., 2020. i 2021. godini („Narodne novine“, broj 9/18), ljetno računanje vremena u 2019. godini završava 27. listopada 2019. godine  u 03 h 00 min, tako što se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 03 h 00 min računa kao 02 h 00 min.