Jerko Hrabar je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu koncem srpnja obranio doktorsku disertaciju i stekao zvanje Doktora biomedicinskih znanosti. Za svoju prezentaciju dobio je pohvale svih članova komisije koji su jednoglasno prihvatili njegov rad i potvrdili stjecanje visoke akademske titule. Čestitamo Jerku Hrabaru!

*Na slici su Jerko i ponosna sestra Kristina.

 

Jerko Hrabar postao doktor biomedicinskih znanosti