Našem su portalu danas poslane fotografije prilično ružne situacije sa šetnice. Ispod jednog od  gradilišta slijevala se  voda s cementom preko šetnice direktno u more. Obavijestili smo komunalnog redara koji je odmah izašao na teren i zatekao vlasnika gradilišta koji je upravo stigao u Bol te se i sam uvjerio što se događa i što su njegovi radnici napravili.

Odmah je s komunalnim redarom angažirao vatrogasce koji su pomogli da se sve sanira i dobro ispere.

Iako je turistička sezona počela, još uvijek se gradi podsvuda i na veliko.  Uz pohvale za reakcije i intervencije, možda bi ipak trebalo povesti još više računa da se ne događaju barem ovakve situacije u kojima gosti po šetnici preskaču prljavu vodu, a naravno ni da se zagađuje more.