U tijeku je zamjena postojećih antena na zgradi pošte u centru mjesta. Stare antene i stup su uklonjeni a postavlja se novi stup sa novim antenama.