Foto: Nevenka Martinović / Ivica Šćepanović (Gornji Humac FB)