Zahvaljujući projektu AIRQ Republika Hrvatska imat će uspostavljen cjelovit sustav mjerenja i kontrole zraka u skladu s europskim i nacionalnim kriterijima o očuvanju okoliša i zdravlja ljudi

Na Okruglom stolu o kvaliteti zraka u sklopu 11. nacionalnog znanstveno-stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem „ZAŠTITA ZRAKA 2019“ danas je u Bolu na otoku Braču predstavljen projekt AIRQ – Proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka koji provodi Državni hidrometeorološki zavod u suradnji s Institutom za medicinska istraživanja i medicinu rada.

Projektom AIRQ, koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU), a čija ukupna vrijednost iznosi 125.123.500,00 kn (od toga 106.354.975,00 kn  iz EFRR i 18.768.525,00 kn iz FZOEU), napravit će se značajan pomak i osigurati unaprjeđenje u kvaliteti zraka za sve građane Republike Hrvatske, pružiti potpora implementaciji zakonodavnog okvira u području kvalitete zraka i okoliša te osigurati izgradnja 5 novih i modernizacija 19 postojećih mjernih postaja.

Predstavljanje projekta otvorila je voditeljica projekta AIRQ, dr.sc. Cleo Kosanović koja je ovom prilikom istaknula: „Projekt AIRQ od strateškog je značaja za Republiku Hrvatsku i njene građane. Upravo zahvaljujući njegovoj implementaciji Republika Hrvatska imat će uspostavljen cjelovit sustav mjerenja i kontrole zraka u skladu s europskim i nacionalnim kriterijima o očuvanju okoliša i zdravlja ljudi. Pored navedenog, projektom će se osigurati stopostotna informiranost naših građana o kvaliteti zraka u urbanim područjima“.

„Gotovo 450 milijuna kuna osigurano je za dva strateška projekta Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Republike Hrvatske. Riječ je o projektima METMONIC i  AIRQ koji su primjer primjene naprednih tehnologija u rješavanju okolišnih izazova, kako meteoroloških, tako i klimatskih. Očekujemo da će Republika Hrvatska nakon provedbe projekta imati ojačane kapacitete koji će donijeti očekivano unapređenje u zaštiti okoliša kao i ekonomsku dobit za gospodarstvo na nacionalnoj i europskoj razini“, naglasio je pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike Igor Čižmek.

„Kvaliteta zraka jedna je od ključnih odrednica razvoja turizma te važan razlog zbog kojeg se turisti iznova vraćaju u Hrvatsku. Da je tome tako svjedoče i turistički pokazatelji za općinu Bol, koja iz godine u godinu iskazuje sve bolje rezultate. U ovoj godini imamo porast dolazaka turista od 8 %, dok će broj noćenja biti veći od prethodne godine“, rekao je načelnik Općine Bol Tihomir Marinković.

Na Okruglom stolu o kvaliteti zraka uz voditeljicu projekta dr.sc. Cleo Kosanović i pomoćnika ministra zaštitu okoliša i energetiku Igora Čižmeka, sudjelovali su predstavnica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Nirvana Franković Mihelj, koordinatorica projekta za Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Gordana Pehnec te direktor Odjela za zaštitu okoliša i održivi razvoj Ekonerga dr.sc. Vladimir Jelavić.

Po završetku provedbe četverogodišnjeg projekta AIRQ, čije je trajanje predviđeno do 30. travnja 2021. (započeo je 1. svibnja 2017.),  bit će ispunjeni sljedeći ciljevi – povećanje udjela stanovništva u Hrvatskoj obuhvaćenog podacima o kvaliteti zraka u urbanim područjima s  50 % na 100 %; 5 novoizgrađenih i 19 moderniziranih postaja za mjerenje kvalitete zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka; razvijen i funkcionalan model kvalitete zraka za procjenu prizemnih koncentracija onečišćujućih tvari za područja na kojima ne postoje mjerenja u Hrvatskoj; uspostavljen i funkcionalan kemijski laboratorij DHMZ-a za analizu kemijskog sastava oborine i zraka; uspostavljen i funkcionalan kemijski laboratorij IMI-ja za analizu kemijskog sastava lebdećih čestica; uspostavljen i funkcionalan umjerni laboratorij DHMZ-a za umjeravanje mjerila kvalitete zraka i vezanih mjernih veličina u svrhu osiguranja sljedivosti navedenih mjerenja do međunarodnih etalona te nadogradnja računalne infrastrukture DHMZ-a radi osiguranja brže i kvalitetnije dostupnosti informacija o kvaliteti zraka.