Inicijativa Božićni grad
Bol

Bol, 21. studenog 2019.

Poduzećima i obrtnicima općine Bol
– SVIMA –

U ime Inicijative Božićni grad zahvaljujemo na podršci koju ste nam pružili pri realizaciji ideje Božićnog grada u Bolu u 2018. godini!

S ponosom javljamo kako Inicijativa Božićni grad i ovu godinu organizira blagdansko druženje u centru mjesta!

Smatramo da se ne trebamo posebno predstavljati jer došli smo u tu fazu kada nas ljudi zaustavljaju na cesti i pitaju za planove Božićnog grada 2019. godine. Dodatno nas je dirnula i briga ljudi iz drugih mjesta našeg otoka. Prijedlozi za obogaćenje ponude i programa dolaze sa svih strana i mi smo neizmjerno zahvalni na tome!

Volimo što se volimo!

Za sada još nismo u mogućnosti objaviti plan i program Božićnog grada 2019., ali intenzivno radimo na osmišljavanju istog koji naravno ovisi o sredstvima s kojima ćemo raspolagati.
Ono što ovu Inicijativu čini zanimljivom i drugačijom je činjenica da su sve dame uključene u Inicijativu volonterke, a prihod od prodaje se donira potrebitima i pomaže zajednicu.

U Božićnom gradu 2018. prikupile smo 60.000,00 kn!

Raspored sredstava 2018.:

19.500,00 kn – donacija OŠ Bol – opremanje kabineta kemije, fizike i biologije
15.000,00 kn.- donacija Draganu Milosavljeviću za zdravstvene potrebe
7.000,00 kn .- donacija Mireli Trutanić za zdravstvene potrebe
7.000,00 kn – donacija Petru Radiću za zdravstvene potrebe
5.000,00 kn – donacija DVD-u Bol za projekt „Mali vatrogasci“
3.500,00 kn – donacija Jeleni i Nikoli Pavišić za podmirivanje troškova vrtića (obavezni predškolski program)

Ostatak od 3.000,00 kn namijenili smo za početne troškove pri otvaranju Božićnog grada 2019.

Sav potreban materijal za rad, kao i financijska sredstva potrebna za organizaciju raznih zabavnih i animacijskih programa i sadržaja prikupljaju se jedino i isključivo donacijama fizičkih i pravnih osoba.

Rad će nam i ove godine olakšati podrška Općine Bol, Komunalnog poduzeća Grabov rat d.o.o., Turističke zajednice Bol i Centra za kulturu općine Bol, kako financijska tako i logistička.

Vama se obraćamo sa zamolbom da ovu našu ideju pomognete donacijom, novčanom ili materijalnom. Račun za uplatu donacije:

CZK BOL: HR9124070001100634329
S naznakom: ZA BOŽIĆNI GRAD

Inicijativa nema udrugu ni račun pa u dogovoru s Centrom za kulturu donacije prikupljamo na njihovom računu, a bit će iskorištene isključivo za potrebe Božićnog grada.

Za materijalne donacije kao i za sve informacije možete nas kontaktirati na brojeve 099 6899 906 (Romana), 091 4497 085 (Slavica) i 098 8914 59 (Nevenka)
Hvala vam unaprijed i posjetite nas u Božićnom gradu 2019.!

Inicijativa Božićni grad

Antonija Cvitović, Ana Marinelić, Đurđica Šeparović, Franka Marinković, Franka Andrić, Ivana Jekić, Ivana Marinković, Ivana Okmažić, Jaka Šošić, Kristina Marinković, Linda Marinković, Marina Baković, Matea Radostić, Milena Marjanović, Nevenka Martinović, Romana Baković i Slavica Bošnjak.