Tekst: Maja Bačić Dragojević / Josip Bačić

S obzirom na pandemiju i ekonomsku ugroženost neki poduzetnici biti će primorani upotrijebiti određene financijske instrumente za održavanje likvidnosti. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG BICRO) objavila je nove mjere pomoći poduzetnicima. Objavljeni su novi financijski instrumenti za obrtna sredstva za MSP-ove, 380 milijuna kuna alokacija sredstava, odobrenje iznosa zajmova znatno većih od sada dostupnih. U nastavku slijede uvjeti po svakom pojedinom programu:

 1. ESIF MIKRO INVESTICIJSKI ZAJAM

NOVI KRITERIJI – NOVE MJERE

 • 0,1% – 0,25% – 0,5% (ovisno o indeksu razvijenosti lokacije)
 • KAMATNA STOPA: 0,5%-1,5%.

CILJ PROGRAMA: kreditiranje mikro i malih subjekata gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja u svrhu:

 • osnivanja obrta i trgovačkih društava;
 • modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja;
 • samozapošljavanja;
 • zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: postojeći subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva, obrti) i fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za zajam nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt već planiraju osnovati isti.

IZNOS KREDITA

Najviši iznos mikro investicijskog zajma u kunskoj protuvrijednosti 25 000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva (najniži 1000,00 EUR).

ROK OTPLATE: 1-5 god.

POČEK: do 12 mjeseci.

INSTRUMENT OSIGURANJA: zadužnica.

ROK VAŽENJA: do iskorištenja sredstava, najkasnije 31.12.2020.

 1. ESIF MIKRO I MALI ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA

NOVI KRITERIJI – NOVE MJERE​

 • kamatne stope: 0,5% – 0,75% – 1,0 % (ovisno o indeksu razvijenosti lokacije)
 • poček: 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine, rok otplate 1-3 godine
 • POČEK: do 6 mjeseci.
 • KAMATNA STOPA:0,5%-3,5%.

CILJ PROGRAMA: kreditiranje mikro i malih subjekata gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja u svrhu:

 • osnivanja obrta i trgovačkih društava;
 • modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja;
 • samozapošljavanja;
 • zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: postojeći subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva, obrti) i fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za zajam nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt već planiraju osnovati isti.

IZNOS KREDITA

Najviši iznos mikro investicijskog zajma u kunskoj protuvrijednosti 25 000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva (najniži 1000,00 EUR).Najviši iznos malog investicijskog zajma . Najviši iznos malog investicijskog zajma u kunskoj protuvrijednosti 50000,00 EUR po srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva (najniži 25000,01 EUR)

ROK OTPLATE: 1-10 god.

INSTRUMENT OSIGURANJA: zadužnica.

ROK VAŽENJA ZA MIKRO ZAJMOVE: do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31.12.2023.godine.

ROK VAŽENJA ZA MALE ZAJMOVE: do iskorištenja sredstava, najkasnije 31.12.2020.

Uveden je moratorij na sve rate ESIF Mikro i Malih zajmova do 31. prosinca 2020.!